Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102461

Správce budov, staveb a objektů

Správce budov, staveb a objektů řídí a zajišťuje jejich správu, údržbu a provoz a řeší případné havarijní stavy či krizové situace s tím spojené.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Facility manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní, energetická a technická správa a údržba nemovitostí).
 • Zpracovávání plánu údržby a oprav svěřených budov a objektů.
 • Vyhodnocování závad a navrhování technicky efektivních a účinných řešení pro jejich odstranění.
 • Zadávání a zpracovávání objednávek služeb a zboží.
 • Vedení výběrových řízení subdodavatelů, kontrola cenových nabídek a příprava smluv s dodavateli služeb a zboží.
 • Příprava nájemních smluv a kontakt s nájemci.
 • Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu.
 • Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů.
 • Hodnocení, výběr a kontrola variant facility managementu určených k realizaci.
 • Příprava servisních, rámcových smluv a kontrola stavu jejich plnění.
 • Zajišťování provozu infrastruktury a provozu technického zařízení budov.
 • Vedení a kontrola práce údržbářů, techniků a úklidu.
 • Redukce provozních nákladů se zaměřením na úsporu a kvalitnější využití prostor.
 • Vypracovávání metodik, interních předpisů a definic bezpečnostních standardů a požadavků pro zabezpečení provozu svěřených objektů.

CZ-ISCO

 • 33432 - Odborní pracovníci hospodářské správy
 • 3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 38 735 Kč 61 760 Kč 28 426 Kč 39 739 Kč 57 604 Kč
Středočeský kraj 21 505 Kč 36 474 Kč 59 451 Kč 28 864 Kč 35 795 Kč 49 058 Kč
Jihočeský kraj 20 623 Kč 28 970 Kč 43 447 Kč 28 449 Kč 35 661 Kč 46 191 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 948 Kč 37 231 Kč 49 280 Kč
Karlovarský kraj 19 403 Kč 27 318 Kč 50 272 Kč 27 404 Kč 33 325 Kč 46 470 Kč
Ústecký kraj 23 103 Kč 34 937 Kč 59 387 Kč 28 295 Kč 35 714 Kč 52 672 Kč
Liberecký kraj 23 897 Kč 31 813 Kč 50 301 Kč 27 365 Kč 34 529 Kč 47 303 Kč
Královéhradecký kraj 22 915 Kč 34 955 Kč 59 218 Kč 28 738 Kč 35 167 Kč 47 447 Kč
Pardubický kraj 16 779 Kč 32 131 Kč 51 973 Kč 28 198 Kč 35 242 Kč 48 837 Kč
Kraj Vysočina - - - 27 666 Kč 35 105 Kč 51 401 Kč
Jihomoravský kraj 20 841 Kč 34 640 Kč 53 663 Kč 27 904 Kč 35 216 Kč 46 570 Kč
Olomoucký kraj 20 703 Kč 32 291 Kč 48 622 Kč 28 189 Kč 36 304 Kč 51 840 Kč
Zlínský kraj 15 423 Kč 29 878 Kč 46 432 Kč 28 416 Kč 36 383 Kč 49 433 Kč
Moravskoslezský kraj 19 326 Kč 32 140 Kč 52 388 Kč 27 841 Kč 35 279 Kč 49 697 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 35 237 Kč 36 463 Kč
33432 Odborní pracovníci hospodářské správy 31 100 Kč 37 526 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3343 Odborní asistenti v administrativě http://data.europa.eu/esco/isco/C3343

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně památkového objektu (82-018-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2081 Zpracování mise a vize facility managementu (FM) ve firmě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2082 Zpracování plánu údržby a oprav stavebních objektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3514 Provádění kontrolní činnosti v oblasti facility managementu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.9021 Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.6041 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v oblasti facility managementu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.9003 Příprava nájemních smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.2021 Řízení vzdělávacích činností v oblasti správy budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2021 Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3515 Hodnocení a výběr variant facility managementu určených k realizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.5002 Správa budov, využití prostor vnitřních a vnějších areálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.1109 Zajišťování provozu infrastruktury, ostraha, úklid, stravování a další služby v oblasti správy budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.Z.2001 Provoz technického zařízení budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.3011 Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34.D.1004 Sestavení rozpočtu pro provoz a údržbu památkového objektu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0022 vnitřní prostředí budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
g13._.0071 technická zařízení budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0098 související právní předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0004 katastr nemovitostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.