Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103364

Kapitán ozbrojených sil ČR

Kapitán ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti vzdělávání, výcviku a péče o vojáka, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů, nebo s obsluhou vojenských technických systémů, nebo s prováděním technického dozoru a velí vojenským organizačním formacím na úrovni baterie, kompletu, odřadu, prvku, roty, skupiny, směny, stanoviště, střediska, štábu nebo oddělení.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Velitel baterie, Velitel odřadu, Velitel prvku, Velitel roty, Náčelník stanoviště, Náčelník střediska, Velitel střediska, Náčelník štábu, Zástupce náčelníka, Zástupce ředitele, Zástupce velitele, Zástupce velitele stanoviště, Zástupce velitele roty - vychovatel, Zástupce velitele roty, Zástupce velitele střediska, Zástupce náčelníka střediska, Zástupce náčelníka prvku, Správce posádky, Navigátor letky, Vedoucí starší inspektor, Velitel kurzu, Náčelník laboratoře, Náčelník opravny, Náčelník prvku, Vedoucí skupiny, Velitel směny, Velitel střediska, Vedoucí starší důstojník, Zástupce náčelníka stanoviště, Zástupce velitele kurzů, Zástupce náčelníka oddělení, Zástupce náčelníka oddělení - náčelník skupiny, Zástupce náčelníka střediska - velitel náčelník skupiny, Zástupce náčelníka štábu, Zástupce náčelníka štábu - náčelník skupiny, Zástupce náčelníka úseku, Zástupce náčelníka úseku - náčelník skupiny, Vedoucí starší důstojník, Starší asistent, Náčelník obvaziště, Velitel roje, Vědecký pracovník, Zástupce velitele roje, Vedoucí starší inženýr, Voják z povolání
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01103 Nižší důstojníci v ozbrojených silách - 51 627 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0110

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management 9507R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenské specializace 9115R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel 9111R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska 9109R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská logistika 9108R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie 9107R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie obrany státu 9101R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11.C.2009 Metodické vedení výuky a výcviku vojáků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4002 Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0025 Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti kapitána, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0011 Organizace obsluhy, údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0007 Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0012 Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0033 postupy při plánování údržby a oprav speciálních vojenských a technických systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0091 vojenská zpravodajská činnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0019 metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0024 postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0026 činnosti kapitána ozbrojených sil ČR 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.