Typ JP ID
Povolání 103363

Nadporučík ozbrojených sil ČR

Nadporučík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti vzdělávání, výcviku a péče o vojáka, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů, nebo s obsluhou vojenských technických systémů a velí vojenským organizačním formacím na úrovni čety, skupiny, týmu, stanoviště, baterie, odřadu, prvku, roty, laboratoře, střediska nebo štábu.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Velitel čety-vychovatel, Velitel skupiny, Náčelník skupiny, Velitel týmu, Zástupce velitele stanoviště, Zástupce velitele baterie, Zástupce velitele odřadu, Zástupce velitele prvku, Zástupce velitele roty, Zástupce velitele roty-velitel čety, Zástupce velitele střediska, Náčelník pracoviště, Vedoucí pracoviště, Starší důstojník, Stálý operační dozorčí, Zástupce náčelníka skupiny, Zástupce náčelníka štábu, Asistent, Starší inženýr, Navigátor roje, Zástupce velitele roje, Voják z povolání
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01103 Nižší důstojníci v ozbrojených silách - 51 627 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru teorie obrany státu 9101R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie 9107R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenská logistika 9108R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska 9109R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel 9111R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenské specializace 9115R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management 9507R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Legislativní požadavky

  • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11.C.2009 Metodické vedení výuky a výcviku vojáků 6 Nutné
l11.B.4002 Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému 6 Nutné
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 6 Nutné
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 6 Nutné
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 6 Nutné
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 6 Nutné
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 6 Nutné
l11.D.0024 Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti nadporučíka, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě 6 Nutné
l11.D.0011 Organizace obsluhy, údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů 6 Nutné
l11.C.0007 Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků 6 Nutné
l11.D.0012 Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 6 Nutné
l11._.0033 postupy při plánování údržby a oprav speciálních vojenských a technických systémů 6 Nutné
l11._.0091 vojenská zpravodajská činnost 6 Výhodné
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 6 Nutné
k11._.0007 první pomoc 6 Nutné
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 6 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 Nutné
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 6 Nutné
l11._.0019 metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 6 Nutné
l11._.0024 postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR 6 Nutné
l11._.0025 činnosti nadporučíka ozbrojených sil ČR 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.