Typ JP ID
Povolání 101075

Úklidový pracovník vnitřních prostor

Úklidový pracovník vnitřních prostor provádí na základě stanoveného harmonogramu a pokynů provozního pracovníka úklid a čistění vnitřních ploch domů, komerčních prostor a dopravních prostředků, zajišťuje hygienický standard a dodržuje hygienické systémy v nemocničních, zdravotnických a potravinářských provozech.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Cleaning staff, Uklízeč, Úklidový pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Úklid a údržba vnitřních prostor - domů, komerčních prostor, potravinářských provozů, zdravotnických a nemocničních zařízení aj.
 • Volba vhodného technologického postupu úklidu a čisticích prostředků dle čištěného povrchu a dle navrženého harmonogramu.
 • Volba vhodného druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP.
 • Úklid a údržba výtahů, elektrospotřebičů a osvětlení.
 • Čištění koberců, sedaček a čalounění.
 • Pravidelný, generální a hloubkový úklid vnitřních prostor manuálním i strojovým způsobem.
 • Úklid po stavbě a řemeslnících nebo po stěhování.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení.
 • Dodržování harmonogramu a organizace práce na pracovišti.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

CZ-ISCO

 • 91121 - Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
 • 9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 14 817 Kč 16 877 Kč 21 852 Kč
Středočeský kraj 12 643 Kč 15 806 Kč 23 260 Kč 14 670 Kč 16 545 Kč 20 159 Kč
Jihočeský kraj 12 807 Kč 15 888 Kč 20 315 Kč 14 525 Kč 16 030 Kč 20 127 Kč
Plzeňský kraj 12 186 Kč 15 084 Kč 21 154 Kč 14 767 Kč 16 700 Kč 22 963 Kč
Karlovarský kraj 13 025 Kč 16 851 Kč 21 220 Kč 14 456 Kč 15 895 Kč 19 847 Kč
Ústecký kraj 12 401 Kč 15 108 Kč 19 756 Kč 14 338 Kč 16 275 Kč 19 727 Kč
Liberecký kraj - - - 14 437 Kč 16 072 Kč 19 648 Kč
Královéhradecký kraj 12 360 Kč 15 090 Kč 19 801 Kč 14 302 Kč 16 720 Kč 22 948 Kč
Pardubický kraj 12 522 Kč 15 793 Kč 19 527 Kč 14 470 Kč 16 543 Kč 20 321 Kč
Kraj Vysočina - - - 14 239 Kč 15 977 Kč 19 176 Kč
Jihomoravský kraj 12 787 Kč 14 954 Kč 21 135 Kč 14 348 Kč 16 391 Kč 20 190 Kč
Olomoucký kraj 12 298 Kč 14 503 Kč 19 375 Kč 14 280 Kč 16 426 Kč 19 687 Kč
Zlínský kraj 12 633 Kč 16 389 Kč 23 095 Kč 14 352 Kč 16 030 Kč 18 992 Kč
Moravskoslezský kraj 12 380 Kč 13 767 Kč 18 138 Kč 14 428 Kč 16 096 Kč 19 189 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 15 810 Kč 16 725 Kč
91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 16 401 Kč 17 146 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Uklízení a udržování „čistých prostor“ („Clean rooms) v potravinářských provozech, včetně provádění vnitřního mytí stropů a stěn. 3
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem, mytí vysokotlakým čističem a parním čističem, mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech. 3
Aplikování a správné dávkování vhodných dezinfekčních prostředků pro použití v infekčních, neinfekčních a společných plochách zdravotnického zařízení s respektováním dezinfekčního řádu. 3
Hloubkové čištění koberců a impregnace koberců, čištění a impregnace sedaček, a čalounění. 3
Provádění odprašnění povrchů a podlah, oken a nábytku, osvětlení a dveří. 2
Provádění strojního čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem na tvrdých podlahách s ručním domýváním, drátkováním a leštěním. 2
Doplňování hygienických potřeb na sanitárních zařízeních a čisticích prostředků v kuchyňském prostoru. 2
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení. 2
Provádění čištění, dezinfekce a impregnace sanity, vysypávání a čištění košů. 2
Pravidelné čištění oblasti varných ploch, spotřebičů a dlažeb v kuchyňském prostoru. 2
Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch včetně odstranění zbytků samolepek, umývání, parapetů, žaluzií, rámů oken a dveří. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor. 4
Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu 4
Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu. 3
Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných těžko odstranitelných materiálů.“. 3
Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod. 2
Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů. 2
Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách 6954E
AKSO Provozní služby 6954E01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
AKSO Základní škola 7901C01
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxJ

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)
 • Úklidový pracovník v potravinářských provozech (69-009-E)
 • Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (69-010-E)
 • Úklidový pracovník - speciální práce (69-011-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  1
a11 Aktivní přístup 1
a12 Zvládání zátěže 2
a07 Samostatnost 1
a08 Řešení problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0011 zásady úklidových prací 2 Nutné
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 2 Nutné
h43._.0090 zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti 2 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 2 Nutné
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 2 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h44.A.5036 Údržba, kontrola a skladování pomůcek a strojů pro provádění úklidu 2 Nutné
h44.A.5038 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími a aplikačními pomůckami pro provádění úklidu 2 Nutné
h44.D.2012 Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací 2 Nutné
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 2 Nutné
h43.A.5118 Manuální úklid a čištění podlahových ploch pomocí mopů 2 Nutné
h44.A.5019 Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby 2 Nutné
h44.B.5014 Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách 2 Nutné
h44.B.5017 Provádění strojního mytí vysokotlakým čističem a parním čističem 2 Nutné
h43.A.5120 Odstraňování prachu z povrchů nábytku a zařízení 2 Výhodné
h32.A.5012 Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor 2 Nutné
k11.A.5936 Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
h44.A.5016 Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras 2 Nutné
e81.A.5401 Provádění úklidu a údržby výtahů 2 Nutné
h43.A.5135 Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek 2 Nutné
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 2 Výhodné
f22.A.6021 Vyprazdňování košů, jejich čištění a dezinfekce 2 Nutné
h44.A.5136 Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP 2 Nutné
h31.B.4010 Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu 2 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.