Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102716

Mechanik sportovních potřeb

Mechanik sportovních potřeb diagnostikuje závady, provádí opravy, seřízení a montáž sportovních potřeb popřípadě elektropohonu jízdního kola a koloběžky a popřípadě provádí půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Další odborné podsměry: sport
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mechanik lyží a snowboardů, Mechanik jízdních kol, Opravář jízdních kol, Mechanik skiservisu, Mechanik volnočasových potřeb, Mechanik elektrokol, Mechanik elektro-koloběžek, Die Mechaniker von Sportartikeln, Der Monteur von Sportartikeln, Mechnaic of sporting goods, Mechanician of sporting goods, Rigger of sporting goods
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného sportovního prostředku a potřeb dle typu klienta s ohledem na terén.
 • Upravování sportovních potřeb ke zvýšení bezpečnosti zákazníka a tělesných parametrů zákazníka.
 • Diagnostika závad u sportovních potřeb.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro servis sportovních potřeb.
 • Sestavení nových sportovních potřeb podle technické dokumentace a poskytování záručního servisu.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů sportovních potřeb.
 • Kalibrování a opravy sportovních potřeb.
 • Testování konstrukčních částí sportovních potřeb.
 • Vizuální a mechanická kontrola sportovního vybavení.
 • Odstraňování drobných závad na laku a její přelakování u sportovních potřeb.

CZ-ISCO

 • 72340 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
 • 7234 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7234 Opraváři jízdních kol a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7234

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik - stroje a zařízení 2351H003
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.3 Mechanik opravář 2366H001
KKOVTypeEnum.3 Mechanik opravář - stroje a zařízení 2351H007

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik/mechanička jízdních kol (23-069-H)
 • Mechanik/mechanička skiservisu (69-067-H)
 • Mechanik/mechanička pro prodej jízdních kol (23-116-H)
 • Mechanik/mechanička výroby jízdních kol (23-117-H)
 • Mechanik/mechanička elektrokol (23-115-H)
 • Cyklomechanik/cyklomechanička sportovního týmu (23-114-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m31.D.1083 Volba postupu práce a nástrojů pro opravy sportovních potřeb a zhotovování jejich částí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1084 Volba a výběr materiálu, kompatibilních komponentů a náhradních dílů sportovních potřeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1158 Sestavování a provádění montáže, demontáže sportovních potřeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1149 Seřízení bezpečnostního vázání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1085 Diagnostika závady sportovních potřeb a volba vhodného způsobu opravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1159 Provádění oprav sportovních potřeb včetně seřízení a nastavení potřebných parametrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1152 Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6520 Diagnostika závad elektropohonu a elektronické výbavy jízdního kol, navržení způsobu opravy a nastavení potřebných parametrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.B.4411 Provádění údržby a servisu technických zařízení a pomůcek určeného sportovcům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.2014 Výběr vhodného produktu dle požadavků a parametrů zákazníka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1153 Voskování skluznic lyží a snowboardů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1161 Ošetřování a provádění pravidelných prohlídek sportovních potřeb a jejich příslušenství ke zvýšení bezpečnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.1162 Příprava a sestavení sportovních potřeb a sportovního vybavení pro prodej 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.A.2995 Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a přípravou sportovních potřeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.A.2994 Sestavení sportovních potřeb a sportovního vybavení a jejich příprava pro prodej 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m31._.0024 montáž a seřizování sportovních potřeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0017 sportovní terminologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m31._.0023 technologie oprav a konstrukční specifika sportovních potřeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0021 čtení technické dokumentace v oblasti sportu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.