Typ JP ID
Povolání 30870

Kosmetička, vizážistka

Kosmetička provádí aplikaci kosmetických přípravků určených pro péči o obličej a kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího vzhledu a zpomalení příznaků stárnutí a pomocí dekorativní kosmetiky provádí líčení a zdobení pleti.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Cosmetician, Esthéticienne, Beautician, Cosmetic specialist, Vizážistka, Specialista na kosmetickou péči, Stylista, Kosmetik, Vizážista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika pleti a určení kosmetického postupu ošetření.
 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodné kosmetiky dle typu klienta s ohledem na stav pleti, věku i pracovního prostředí.
 • Volba vhodných způsobů kosmetických zásahů a provádění speciálních kosmetických úkonů pomocí přístrojů.
 • Ošetření pleti a pokožky a vhodné použití ošetřujících přípravků podle typu a aktuálního stavu pleti zákazníka.
 • Depilace depilačními vosky za tepla i za studena popř. jinými chemickými přípravky včetně odbarvování chloupků.
 • Provádění klasických a speciálně manuálních i přístrojových masáží obličeje i těla, aplikace obkladů a masek, včetně speciálních masek.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad pomocí líčení s ohledem na osobnost zákazníka.
 • Vytváření denního, večerního líčení a slavnostního líčení v souladu s módními trendy.
 • Tvorba návrhové kresby denního, večerního a fantazijního líčení.
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti barevné typologie.
 • Hygienicko-sanitární činnosti dle provozního řádu.

CZ-ISCO

 • 51421 - Kosmetici a maskéři
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Napařování pleti. 4
Povrchové a hloubkové čištění pleti a pokožky. 4
Odstraňování komedonů a milií nekrvavou cestou 4
Úprava, barvení, modeling obočí a lepení, barvení řas. 4
Tvorba denního, večerního a fantazijního líčení. 4
Líčení pro modeling a fotografii. 4
Kosmetické masáže v oblasti obličeje, krku a dekoltu. 4
Depilace a epilace chloupků místní i plošné. 3
Dodržování správného dávkování přípravků při ošetřování pleti a pokožky. 3
Aplikace masek, zábalů a kosmetických přípravků. 3
Provádění peelingu. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kosmetické služby 69-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby 6941M
AKSO Kosmetička 6941L004
AKSO Pleťová kosmetika 6941L503

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička 6952H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kosmetička (69-030-M)
 • Vizážistka (69-035-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41.A.2009 Provádění povrchového čištění pleti 4 Nutné
h41.A.2010 Provádění hloubkového čištění pleti 4 Nutné
h41.A.2121 Provádění denního a večerního líčení 3 Nutné
h41.A.1015 Odličování, čištění a dočištění pleti 4 Nutné
h41.A.1101 Posuzování a úprava obočí 3 Nutné
h41.A.1018 Modelování umělých nehtů 3 Nutné
h41.A.2110 Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu 3 Nutné
h41.A.2111 Aplikace pleťových masek a zábalů 3 Nutné
h41.A.2040 Odbarvování chloupků, barvení řas a obočí 3 Nutné
h41.C.1014 Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie 4 Nutné
h41.C.1011 Poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti - používání vhodných prostředků a postupů dle typu, stavu pleti, věku i pracovního prostředí 4 Nutné
h41.D.2901 Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek 4 Nutné
l24.D.0018 Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 3 Nutné
h41.A.2122 Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení 3 Výhodné
h41.F.2021 Líčení denní a večerní zákaznic a fantazijní líčení pro film, TV, uměleckou a reklamní fotografii, divadlo a modeling 3 Výhodné
k16.C.7236 Aplikování účinných látek proti projevům stárnutí pleti a tvorbě vrásek 3 Výhodné
k16.C.7237 Aplikování účinných látek pro zlepšení stavu vlasové pokožky a celulitidy 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0011 kosmetika 4 Nutné
h41._.0012 líčení 4 Nutné
h41._.0051 vizážistika 4 Nutné
k12._.0099 hygienické předpisy 4 Nutné
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 Nutné
h41._.0014 maskérství a líčení pro film a televizi 3 Výhodné
h41._.0013 maskérství a líčení pro divadlo 3 Výhodné
k16._.0028 mezoterapie 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a03 Kreativita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a07 Samostatnost 3
a10 Celoživotní učení 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Tinnitus.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.