Typ JP ID
Povolání 30837

Interiérový designér

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru z typových i individuálně vyrobených nábytkových systémů a interiérových doplňků, včetně cenové a projektové dokumentace.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Další odborné podsměry: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Bytový poradce, Interiérový poradce, Bytový designér, Interiérový návrhář, Interior consultant, Interior designer, Innenarchitekt
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Grafický návrh s technickým výkresem interiérového řešení.
 • Vyhotovení dispozičních návrhů včetně případného zaměření.
 • Výběr a seznam zařizovacích předmětů.
 • Úprava stávajících dispozic nebo nový návrh.
 • Zpracování specifikace prvků pro jednotlivé dodavatele.
 • Návrh stavebních úprav včetně barevného a materiálového řešení.
 • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení.
 • Poskytování informací a poradenství v oblasti interiérového designu.

CZ-ISCO

 • 34322 - Návrháři interiérů
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Návrh a dokumentace jednoduchého atypického interiérového prvku. 7
Vypracování a předkládání projektové dokumentace zákazníkům. 7
Vypracování cenové nabídky na zařizovací předměty navrženého interiéru. 6
Ukázka vizualizační dokumentace. 6
Provádění poradenských služeb. 6
Prezentace návrhů a konzultace se zákazníkem - zadavatelem. 6
Soupis typových a atypických prvků. 6
Navrhování interiérů nebo jeho částí se zohledněním ergonomických zásad, zdravotních, hygienických, bezpečnostních a dalších zákonů, předpisů, norem. 6
Realizace interiérů na klíč. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Design interiéru 82-41-M/11
AKSO Design interiérů 8241M033
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru nábytkářství 3342M
AKSO Nábytkářství 3342M001
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství 3342L
AKSO Grafický design 8241M05
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Interiérový poradce/interiérová poradkyně (33-051-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.5911 Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů 4 Nutné
m12.C.1011 Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků 4 Nutné
m12.D.7026 Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav 4 Nutné
m12.D.7027 Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení 4 Nutné
m12.D.7023 Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů 4 Nutné
m12.D.3022 Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku 4 Nutné
m12.D.6011 Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru 4 Výhodné
e21.D.2910 Volba materiálů, postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů pro zhotovování všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací 4 Výhodné
g11.A.2004 Povrchové úpravy interiérů a exteriérů modelováním architektonické výzdoby 4 Výhodné
e21.A.6911 Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací 4 Výhodné
e21.A.6912 Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14._.0021 interiérová architektura 4 Nutné
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 4 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 Výhodné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Výhodné
m12._.0045 technologie výroby tapet, závěsných systémů a ostatních dekoračních materiálů a předmětů 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a03 Kreativita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a10 Celoživotní učení 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.