Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101825

Obsluha kremačního zařízení

Obsluha kremačního zařízení řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren a kolumbárií.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Topič v krematoriu, Pracovník kremačního zařízení, Operátor kremačního zařízení a zpopelňovací linky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Převzetí rakve s mrtvým lidským tělem, její uložení do chladícího prostoru.
 • Kontrola a identifikace těla zemřelého.
 • Vedení evidence těl zemřelých včetně označení rakve nespalitelnou značkou.
 • Příprava rakve k zavezení, obsluha hydraulické zdviže, zavezení rakve do kremační pece.
 • Kontrola průběhu zpopelňování, ukončení kremace.
 • Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Provádění pravidelné údržby kremační pece a odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu včetně drobných oprav.
 • Řízení a kontrola provozu chladících zařízení.
 • Zajišťění a udržba čistoty v technologické části krematoria.
 • Zajišťění a úprava popela pro rozptyl, přesyp a vsyp na veřejné pohřebiště.

CZ-ISCO

 • 81825 - Obsluha zařízení spaloven
 • 8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení (CZ-ISCO 8182)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 716 Kč 32 129 Kč 43 888 Kč
Středočeský kraj - - - 20 508 Kč 32 302 Kč 41 162 Kč
Plzeňský kraj 30 046 Kč 40 379 Kč 50 496 Kč 24 995 Kč 36 280 Kč 43 058 Kč
Ústecký kraj 21 798 Kč 39 753 Kč 50 035 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 25 235 Kč 33 280 Kč 45 209 Kč
Pardubický kraj 28 089 Kč 36 357 Kč 49 783 Kč 22 205 Kč 28 534 Kč 43 095 Kč
Kraj Vysočina 23 138 Kč 35 052 Kč 45 744 Kč 24 959 Kč 33 004 Kč 38 458 Kč
Jihomoravský kraj 21 138 Kč 38 597 Kč 46 955 Kč 24 086 Kč 32 187 Kč 37 894 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 581 Kč 29 624 Kč 33 296 Kč
Zlínský kraj 27 018 Kč 34 850 Kč 41 043 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 629 Kč 38 668 Kč 51 025 Kč 20 450 Kč 29 645 Kč 35 037 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 35 475 Kč 30 969 Kč
81825 Obsluha zařízení spaloven 38 190 Kč 41 091 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C8182

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha kremačního zařízení (69-046-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.B.4913 Závoz lidských pozůstatků do žároviště krematoria pomocí hydraulické zdviže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.Z.5912 Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.4912 Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.5915 Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.8915 Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.B.4911 Obsluha spalovacích pecí pro spalování zemřelých, včetně obsluhy hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6901 Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.6091 Manipulace s těly zemřelých 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42._.0091 pohřebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0098 související právní předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0092 technologie zpopelňování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.