Typ JP ID
Povolání 102591

Instruktor lešenářské techniky

Instruktor lešenářské techniky navrhuje postupy montáže, demontáže a bezpečného používání dočasných stavebních konstrukcí, předává tyto konstrukce do provozu, kontroluje montážní práce a školí lešenáře a jejich pomocníky.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Odborně způsobilá osoba pro dočasné stavební konstrukce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyměření a naplánování sledu operací pro montáž, úpravu nebo demontáž trubkových a dílcových lešení.
 • Kontrola montážních a demontážních postupů z hlediska odborné a bezpečnostní úrovně.
 • Tvorba a úpravy dokumentace pro montáž a demontáž lešení pro konkrétní podmínky stavby.
 • Organizace montáže, úprav a demontáže lešení.
 • Předávání dočasných stavebních konstrukcí do provozu.
 • Provádění odborných prohlídek dokončených lešení.
 • Školení lešenářů a jejich pomocníků.

CZ-ISCO

 • 72140 - Montéři kovových konstrukcí
 • 71193 - Lešenáři
 • 7214 - Montéři kovových konstrukcí
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři kovových konstrukcí (CZ-ISCO 7214)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 17 042 Kč 23 360 Kč 34 446 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 661 Kč 30 804 Kč 35 295 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 486 Kč 31 596 Kč 50 465 Kč - - -

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 766 Kč 33 600 Kč 46 768 Kč 22 825 Kč 27 781 Kč 36 906 Kč
Středočeský kraj 15 548 Kč 28 771 Kč 36 702 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 135 Kč 30 784 Kč 40 437 Kč 16 009 Kč 29 212 Kč 35 726 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 733 Kč 30 225 Kč 41 930 Kč
Karlovarský kraj 17 703 Kč 25 975 Kč 31 910 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 23 351 Kč 27 004 Kč 34 940 Kč
Pardubický kraj - - - 24 417 Kč 28 659 Kč 38 440 Kč
Jihomoravský kraj 16 161 Kč 24 178 Kč 36 708 Kč 22 632 Kč 27 196 Kč 35 980 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 595 Kč 27 761 Kč 34 743 Kč
Zlínský kraj - - - 22 095 Kč 25 862 Kč 32 682 Kč
Moravskoslezský kraj 16 277 Kč 28 478 Kč 38 551 Kč 20 695 Kč 25 510 Kč 34 283 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7214 Montéři kovových konstrukcí 31 314 Kč -
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 28 309 Kč 27 753 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Instruktor/instruktorka lešenářské techniky (36-083-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Lešenářský průkaz dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2053 Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení 4 Nutné
g11.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve stavebnictví 4 Nutné
g11.D.3210 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 4 Nutné
g11.D.5210 Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace 4 Nutné
j41.C.6503 Vykonávání lektorské činnosti 4 Nutné
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 4 Nutné
g11.D.9915 Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení 4 Nutné
g11.D.1073 Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců 4 Výhodné
g11.D.9903 Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání 4 Nutné
g11.A.1135 Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 Nutné
g11._.0039 montáž a demontáž lešení a dalších pomocných konstrukcí 4 Nutné
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 4 Výhodné
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 4 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 4 Nutné
g11._.0054 technické parametry lešení 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.