Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102631

Sommelier vinný nebo pivní

Sommelier vinný nebo pivní nabízí a servíruje vína nebo piva, pečuje a dbá o jejich správné uskladnění a je odborníkem na vhodné kombinace nápojů a pokrmů.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Degustátor, Sklepmistr, Sládek, Vinný sommelier, Pivní sommelier, Wine sommelier, Weinsommelier, Sommelier von Bier, Sommelier of beer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Péče o vybavení baru, restaurace nebo specializovaného obchodu.
 • Volba vhodného uložení, skladování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
 • Servírování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Tvorba vinného nebo pivního lístku.
 • Nabízení a prezentace vín nebo piv.
 • Obsluha hostů a přijímání objednávek.
 • Navrhování vhodných kombinací nápojů a pokrmů.

CZ-ISCO

 • 75151 - Ochutnávači, degustátoři
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 16 989 Kč 38 571 Kč 44 129 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 961 Kč 35 156 Kč 46 135 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 30 776 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři jakosti potravin a nápojů http://data.europa.eu/esco/isco/C7515

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru gastronomie 6541M
KKOVTypeEnum.3 Gastronomické služby 6541L503

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H
KKOVTypeEnum.3 Sladovník-pivovarník 2957H002

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sommelier/sommelierka (65-010-H)
 • Obchodní sládek/sládková (65-037-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.1020 Poskytnutí pomoci při výběru z vinného nebo pivního lístku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.6310 Příprava a podávání nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.7023 Příprava a tvorba vinného nebo pivního lístku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6093 Podávání nápojů hostům 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.3023 Degustace vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.7024 Párování jídla s vhodným druhem nápoje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.C.3052 Prezentace druhů a vlastností vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.5002 Ruční mytí nádobí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.C.2011 Vyřizování objednávek hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0024 zásady a postupy hodnocení vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0025 klasifikace a označení vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0026 druhy a vlastnosti vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0037 suroviny na výrobu vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0036 princip výroby vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0038 skladování a ošetřování vína nebo piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0001 provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.