Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101021

Obsluha sauny

Obsluha sauny zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách a podnikových provozech.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Saunař, Sauna attendance, Saunameister
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pitného režimu.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Manipulace s čistým a špinavým prádlem dle hygienických předpisů.

CZ-ISCO

 • 51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
 • 5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 18 538 Kč 20 740 Kč 23 835 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 805 Kč 22 604 Kč 31 433 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 19 773 Kč 25 496 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5169

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Osobní a provozní služby 69-xx-E/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.3 Provoz služeb 6953H003
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha sauny pro děti a dospělé (69-051-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.B.4055 Ovládání topidla a strojního zařízení sauny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.Z.5002 Zajišťování provozu sauny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.2301 Dodržování hygieny provozu sauny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.2031 Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5010 Používání chemických desinfekčních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6150 Manipulace s čistým a špinavým prádlem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.3922 Kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1012 Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8202 Vedení provozního deníku vč. záznamů o úrazech a péče o stav lékárničky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.C.1001 Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h42._.0002 provozování sauny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0091 péče o zařízení veřejných bazénů a plováren, předpisy a bezpečnost na veřejných bazénech a plovárnách 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.1 Řešení technických problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.