Typ JP ID
Povolání 102473

Zasněžovač

Zasněžovač zajišťuje obsluhu, provoz a údržbu systému technického zasněžování a čerpacích stanic sloužících k zasněžování.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník technického zasněžování, Obsluha technického zasněžování, Obsluha sněžného děla, Schneemacher, Snow maker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha ovládacího zařízení zasněžovací techniky.
 • Zajišťování provozu zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Zasněžování sjezdových a běžeckých tratí technickým sněhem.
 • Kontrola technického stavu zasněžovací techniky.
 • Zaznamenávání údajů a technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Seřizování a údržba zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Posuzování a vyhodnocení místních klimatických podmínek.
 • Volba vhodného množství vody pro výrobu technického sněhu.

CZ-ISCO

 • 81899 - Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
 • 8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (CZ-ISCO 8189)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 702 Kč 34 216 Kč 44 787 Kč - - -
Středočeský kraj 24 379 Kč 31 535 Kč 43 557 Kč 18 255 Kč 25 968 Kč 31 106 Kč
Jihočeský kraj 20 876 Kč 27 096 Kč 45 744 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 175 Kč 25 706 Kč 33 011 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 300 Kč 32 764 Kč 43 101 Kč - - -
Ústecký kraj 19 132 Kč 27 154 Kč 42 294 Kč 20 495 Kč 26 218 Kč 29 988 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 301 Kč 25 898 Kč 33 939 Kč
Pardubický kraj 22 672 Kč 31 209 Kč 45 025 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 141 Kč 30 616 Kč 45 447 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 833 Kč 29 350 Kč 37 541 Kč 21 037 Kč 27 274 Kč 34 807 Kč
Olomoucký kraj 22 485 Kč 27 335 Kč 35 861 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 459 Kč 29 478 Kč 41 251 Kč 21 502 Kč 25 550 Kč 33 219 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 30 187 Kč 27 618 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Optimalizace výroby technického sněhu v závislosti na klimatických podmínkách. 5
Obsluha zasněžovací techniky v závislosti na povětrnostních poměrech, konfiguraci terénu a specifických požadavcích provozovatele lyžařského střediska. 5
Řešení problémů vzniklých během provozu (např. závady na technice, změny klimatických podmínek) s bezprostředně nadřízeným pracovníkem. 5
Tvorba plánu před- a posezónní údržby zasněžovací techniky. 5
Kontrola stavu zasněžovací techniky. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zasněžovač (23-081-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
f21._.0015 ochrana půdy a vod 3 Výhodné
f13._.0051 technologie úpravy vody 3 Výhodné
e74._.0077 technologie oprav a seřizování zasněžovací techniky 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.B.1511 Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování 3 Nutné
e74.A.4004 Seřizování a údržba zasněžovací techniky 3 Nutné
e74.A.4020 Kontrola technického stavu zasněžovací techniky 3 Nutné
e74.D.2057 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro prováděn oprav drobných provozních závad zasněžovací techniky 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.