Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102626

Barman

Barman servíruje a prodává nealkoholické, alkoholické a míchané nápoje, které připravuje dle předem stanoveného postupu.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Barkeeper, Bartender, Barová obsluha, Barmanka, Obsluha barového pultu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Péče o vybavení baru, nádobí a sklo.
 • Příprava míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů podle speciálních či vlastních receptur.
 • Podávání a servírování nápojů.
 • Provádění odborné instruktáže u speciálních nápojů.
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v gastronomickém nebo pohostinském provozu.
 • Uskladňování a ošetřování nápojů, ovoce, přísad a surovin.
 • Obsluha barových zařízení.
 • Vyúčtování tržeb.
 • Přijímání objednávek.
 • Pomoc při výběru nápojů z nápojového lístku.
 • Zadávání objednávek do pokladního systému a inkaso plateb.

CZ-ISCO

 • 51321 - Barmani
 • 5132 - Barmani a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Barmani a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 22 894 Kč 25 854 Kč 28 203 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 244 Kč 21 709 Kč 27 813 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5132 Barmani a příbuzní pracovníci 19 202 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5132 Barmani http://data.europa.eu/esco/isco/C5132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Práce ve stravování 65-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553E
KKOVTypeEnum.3 Práce ve stravování 6551E02

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Barman/barmanka (65-009-H)
 • Číšník/servírka (65-008-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.C.1019 Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.2011 Vyřizování objednávek hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3032 Výroba míchaných nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1030 Obsluha zařízení v baru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.Z.2030 Organizování práce v baru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.6310 Příprava a podávání nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.1010 Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.4011 Inkasování plateb od hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.5002 Ruční mytí nádobí 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0022 principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32._.0001 provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažná onemocnění páteře
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.