Typ JP ID
Povolání 102627

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání
Alternativní názvy: Pomocný pracovník hotelového provozu, Pomocný dělník, Hotelový zřízenec, Nosič zavazadel, Poslíček, Pomocný pracovník v restauraci, Assistent in Hotels und Restaurants, Assistant in hotels and restaurants
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských a ubytovacích provozů.
 • Čištění zařízení, výrobních, pohostinských a ubytovacích prostor.
 • Přípravné práce při výrobě pokrmů.
 • Výpomoc při úklidu a údržbě pohostinských a ubytovacích prostor.
 • Výpomoc při obsluze hostů.
 • Doplňkový prodej zboží.

CZ-ISCO

 • 91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
 • 9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 14 817 Kč 16 877 Kč 21 852 Kč
Středočeský kraj 12 643 Kč 15 806 Kč 23 260 Kč 14 670 Kč 16 545 Kč 20 159 Kč
Jihočeský kraj 12 807 Kč 15 888 Kč 20 315 Kč 14 525 Kč 16 030 Kč 20 127 Kč
Plzeňský kraj 12 186 Kč 15 084 Kč 21 154 Kč 14 767 Kč 16 700 Kč 22 963 Kč
Karlovarský kraj 13 025 Kč 16 851 Kč 21 220 Kč 14 456 Kč 15 895 Kč 19 847 Kč
Ústecký kraj 12 401 Kč 15 108 Kč 19 756 Kč 14 338 Kč 16 275 Kč 19 727 Kč
Liberecký kraj - - - 14 437 Kč 16 072 Kč 19 648 Kč
Královéhradecký kraj 12 360 Kč 15 090 Kč 19 801 Kč 14 302 Kč 16 720 Kč 22 948 Kč
Pardubický kraj 12 522 Kč 15 793 Kč 19 527 Kč 14 470 Kč 16 543 Kč 20 321 Kč
Kraj Vysočina - - - 14 239 Kč 15 977 Kč 19 176 Kč
Jihomoravský kraj 12 787 Kč 14 954 Kč 21 135 Kč 14 348 Kč 16 391 Kč 20 190 Kč
Olomoucký kraj 12 298 Kč 14 503 Kč 19 375 Kč 14 280 Kč 16 426 Kč 19 687 Kč
Zlínský kraj 12 633 Kč 16 389 Kč 23 095 Kč 14 352 Kč 16 030 Kč 18 992 Kč
Moravskoslezský kraj 12 380 Kč 13 767 Kč 18 138 Kč 14 428 Kč 16 096 Kč 19 189 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 15 810 Kč 16 725 Kč
91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 16 306 Kč 16 181 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Úklid ubytovacích prostor včetně příslušenství. 2
Spolupráce při výrobě jednoduchých druhů teplých pokrmů a pokrmů studené kuchyně. 2
Výdej pokrmů a zboží včetně ohřívání a úpravy pokrmů na talířích, výdej teplých nápojů, nealkoholických nápojů a jednoduchých pohárů. 2
Pochůzková služba hostům, doručování drobných předmětů (pošty, balíčků, květin). 1
Úklid kuchyňských prostor včetně příslušenství. 1
Mytí černého a bílého nádobí, obsluha myčky nádobí.. 1
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí, čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků. 1
Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů). 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E)
 • Pomocný pracovník v pohostinství (65-99-E/03)
 • Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E)
 • Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E)
 • Výpomoc při obsluze hostů (65-012-E)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 1
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a07 Samostatnost 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0011 zásady úklidových prací 1 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 1 Výhodné
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 2 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 1 Nutné
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 1 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.A.5002 Ruční mytí nádobí 1 Nutné
h31.C.3011 Prodej doplňkového sortimentu a zboží 1 Nutné
h32.A.1011 Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů 1 Nutné
h32.A.3095 Výpomoc při výrobě jídel 1 Nutné
h31.A.5011 Úklid v ubytovacích zařízeních 1 Nutné
h43.A.5131 Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor 1 Nutné
h32.B.1011 Obsluha jednoúčelových kuchyňských strojů (např. hnětačů, šlehačů apod. ) a mycích zařízení 1 Nutné
h31.B.4010 Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu 1 Nutné
e21.A.6055 Manipulační práce 1 Nutné
h32.A.4011 Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení. 1 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění páteře.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.