Typ JP ID
Povolání 7257

Potravinářský a krmivářský technik mistr

Potravinářský a krmivářský technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby potravinářské nebo krmivářské výroby.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technický manažer provozu v potravinářství a krmivářství, Mistr provozu, Shift leader, Foreman, Supervizor výrob
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při tvorbě výrobně provozních plánů v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Řízení dílčích výrobních úseků v potravinářských nebo krmivářských provozech.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku potravinářské a krmivářské výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku potravinářské a krmivářské výroby.
 • Operativní řešení odchylek od stanoveného výrobního procesu.
 • Kontrola plnění operativních plánů potravinářské a krmivářské výroby.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Spolupráce při zajišťování technické a technologické způsobilosti a provozuschopnosti strojů a zařízení.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové účely.
 • Vedení provozní dokumentace potravinářské a krmivářské výroby.

CZ-ISCO

 • 31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 42 987 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řešení havarijních stavů technických a technologických zařízení. 7
Řízení výrob s pevně danou technologií, chodem strojního zařízení a přesně vymezenými pracovními operacemi a návaznostmi na další technologické a pracovní úseky (stáčírna, máslárna, bourárna, kynárna, spilka apod., šrotování, tukování, granulace, obsluha a seřízení granulátoru, extruderu, nastřikovacího zařízení a dalších). 7
Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných, středních a generálních oprav svěřených zařízení. 7
Zajišťování údržby a organizace provádění oprav v době nucené odstávky (např. údržba sušárny mléka v době odstávky páry z teplárny). 7
Řízení prací při nakládce a vykládce volně ložených sypkých substrátů, pytlovaných nebo paletovaných zásilek, expedici, balení, úklidu apod. 7
Zabezpečování preventivních výrobních opatření ve spolupráci s vedoucím provozu. 7
Kontrola spotřeby materiálů a energií v návaznosti na stanovené normy a použité technologie. 7
Spolupráce na analýze příčin nekvalitní výroby, provádění rozborů všech pracovních operací, které vedou ke vzniku nekvalitního výrobku. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Duševní zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie potravin 29-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství 2941M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářství a potravinářská chemie 29-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu (29-077-M)
 • Technik pro řízení výroby v masném průmyslu (29-078-M)
 • Technolog zpracování masa (29-079-M)
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství (29-080-M)
 • Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě (29-081-M)
 • Technik/technička pro řízení výroby v mlékárenství (29-082-M)
 • Technolog mlýnské výroby (29-083-M)
 • Technik mlýnské laboratoře (29-084-M)
 • Technik pro řízení výroby těstovin (29-086-M)
 • Technik pro řízení mlýnské výroby (29-087-M)
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství (29-093-M)
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství (29-095-M)
 • Technolog v pekárenství (29-096-M)
 • Technik pro řízení výroby v pekárenství (29-097-M)
 • Operátor výroby másla (29-067-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.Z.1510 Sestavování operativních plánů potravinářské výroby 4 Nutné
e11.D.2220 Volba výrobních zařízení pro potravinářskou výrobu 4 Nutné
e11.Z.1310 Řízení technologického úseku potravinářské výroby 4 Nutné
e11.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích potravinářské výroby 4 Nutné
e11.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.Z.1110 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.C.2110 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro potravinářskou výrobu 4 Nutné
e11.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů krmivářské výroby 4 Nutné
e11.D.3710 Kontrola provozuschopnosti strojů a zařízení v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.C.2097 Zařizování prohlídek, údržby a oprav strojů a zařízení pro krmivářskou výrobu 4 Nutné
e11.D.3210 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.D.5310 Vypracovávání výpočtů a dalších podkladů pro plánování a řízení potravinářské výroby 4 Nutné
e11.C.2096 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro krmivářskou výrobu 4 Nutné
e11.D.8710 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.D.5510 Plánování potřeby surovin a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 4 Nutné
e11.D.8910 Vedení záznamů o provozu a opravách strojů a zařízení v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11.D.8110 Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby 4 Nutné
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0003 potravinářská chemie 4 Nutné
e11._.0099 ekonomika a řízení potravinářské výroby 4 Nutné
e11._.0005 technologie potravinářské výroby 4 Nutné
e17._.0043 technologie výroby krmných směsí 4 Nutné
e17._.0003 krmivářské suroviny, jejich skladování 4 Nutné
i51._.0011 management pro mistry 4 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 4 Nutné
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 4 Nutné
e11._.0092 hygiena potravin 4 Nutné
e17._.0092 hygiena výroby krmiv a výživy zvířat 4 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 4 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 4 Nutné
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 4 Nutné
e11._.0006 řízení alergenů 4 Nutné
e11._.0004 sanitační chemie 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné
k12._.0099 hygienické předpisy 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.