Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100857

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu a zpracování zemědělských, potravinářských a krmivářských produktů produktů.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha potravinářských strojů a zařízení, Dělník potravinářské výroby, Food machine operator, Operátor linky v potravinářství a krmivářství
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování, úprava a třídění surovin.
 • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah.
 • Obsluha zásobníků a sil.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických výrobních zařízení.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
 • Skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské a krmivářské výroby.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.

CZ-ISCO

 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 211 Kč 30 744 Kč 42 937 Kč - - -
Středočeský kraj 21 873 Kč 32 195 Kč 51 801 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 436 Kč 27 333 Kč 35 717 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 298 Kč 31 697 Kč 42 543 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 120 Kč 44 145 Kč 51 365 Kč - - -
Liberecký kraj 26 171 Kč 35 136 Kč 42 337 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 783 Kč 22 905 Kč 33 340 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 587 Kč 28 330 Kč 38 387 Kč - - -
Zlínský kraj 22 559 Kč 30 305 Kč 39 605 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 544 Kč 30 076 Kč 38 564 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 28 999 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 29 496 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků http://data.europa.eu/esco/isco/C8160

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha zařízení sil (29-039-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby knedlíků v potravinářství (29-072-H)
 • Obsluha mlýnských strojů (29-038-H)
 • Strojník/strojnice pro obsluhu úpravny pitné vody (36-029-H)
 • Potravinářský dělník / potravinářská dělnice (29-058-E)
 • Manipulant/manipulantka surovárny (29-056-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.B.2005 Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro výrobu krmné směsi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.2004 Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1035 Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravinářských polotovarů, výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.4101 Smyslové posuzování kvality polotovarů a hotových potravinářských výrobků dle standardů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.3131 Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6004 Vzorkování doplňkových látek a premixů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6005 Vzorkování volně ložených a pytlovaných krmiv 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3109 Kvalitativní posouzení krmných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0010 základní druhy strojů a zařízení v krmivářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0001 krmivářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0003 krmivářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0062 systémy a standardy kvality v krmivářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf