Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100834

Pracovník porážky a bourárny

Pracovník porážky a bourárny se podílí na porážce jatečných zvířat, vykrvuje, dělí, vykosťuje, třídí maso a provádí jatečnou úpravu těl jatečných zvířat a vedlejších jatečních produktů, zajišťuje jejich ošetření a skladování.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: zpracování masa, masných výrobků a ryb
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer, Pracovník bourárny, Pracovník porážky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem jatečných zvířat na jatkách.
 • Provádění základní identifikace onemocnění a poranění jatečných zvířat.
 • Předporážkové ošetření a ustájení jatečných zvířat.
 • Omráčení a vykrvení jatečných zvířat.
 • Úprava povrchu těl jatečných zvířat.
 • Obsluha strojního zařízení jatek a bourárny.
 • Těžení a třídění drobů jatečných zvířat.
 • Dělení jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Kostění částí jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Ošetření, třídění a skladování jednotlivých druhů vykostěného masa pro výsek a výrobu.
 • Třídění, opracování, ošetření, konzervace a skladování kůží, kostí, střev a krve.
 • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

CZ-ISCO

 • 75112 - Porážeči zvířat, bourači masa
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 388 Kč 28 170 Kč 37 030 Kč - - -
Ústecký kraj 26 064 Kč 33 245 Kč 43 783 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 804 Kč 25 416 Kč 29 924 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 634 Kč 32 983 Kč 45 586 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 25 004 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Řezník - uzenář 29-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956E
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Bourač/bouračka masa (29-021-H)
 • Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat (29-019-H)
 • Pracovník/pracovnice ošetřující jatečně upravená těla jatečných zvířat a vedlejší jatečné produkty (29-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.B.4010 Omračování a vykrvování jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1090 Bourání a porcování masa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.2095 Vykolování jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.2094 Úprava povrchu těl jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1050 Obsluha strojního a technologického vybavení jatečného provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.2096 Půlení a konečná úprava jatečně upravených těl jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1094 Dělení a vykosťování masa jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1095 Dělení a vykosťování hovězího masa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1096 Dělení a vykosťování telecího masa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1097 Dělení a vykosťování skopového, kozího, koňského masa a zvěřiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6113 Třídění jednotlivých druhů vykostěného masa pro výsek a výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6105 Ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6106 Ošetření a skladování krve 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6107 Opracování, třídění, konzervace a skladování střev 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6108 Třídění, ošetření, konzervace a skladování kůží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6109 Třídění a skladování kostí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6112 Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6114 Skladování a konzervace čerstvého masa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1051 Obsluha strojního a technologického vybavení bourárny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0012 choroby hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0074 welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.