Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101760

Specialista poradenství a prodeje krmiv

Specialista poradenství a prodeje krmiv nabízí a prodává hotové krmné směsi, krmné suroviny, premixy a doplňkové látky a poskytuje zákazníkům poradenství a odbornou pomoc zaměřenou na správnou výživu zvířat.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Produktový manager pro krmiva, Obchodní zástupce pro krmiva, Feed sales representative, Livestock feed sales representatives
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nabízení a prodej hotových krmných směsí a medikovaných krmiv zemědělským subjektům.
 • Nabízení a prodej doplňkových látek, premixů a krmných surovin výrobcům krmných směsí.
 • Sestavení kalkulace ceny krmivářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe při výrobě krmných směsí.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se krmivářství a chovu hospodářských zvířat.
 • Odborný servis a poradenství zaměřené na výživu a chov zvířat určených k produkci potravin.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje krmiv, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Tvorba receptury krmných směsí podle požadavku zákazníka.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Zajištění realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.

CZ-ISCO

 • 24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 515 Kč 67 840 Kč 127 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 979 Kč 60 197 Kč 96 966 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 146 Kč 56 398 Kč 88 068 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 596 Kč 56 189 Kč 117 730 Kč - - -
Ústecký kraj 27 033 Kč 49 790 Kč 102 359 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 914 Kč 53 515 Kč 85 077 Kč - - -
Pardubický kraj 35 561 Kč 48 484 Kč 81 148 Kč - - -
Zlínský kraj 29 457 Kč 47 168 Kč 85 278 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 868 Kč 47 161 Kč 90 801 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 59 338 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2433 Specialisté v oblasti prodeje technických a lékařských produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) http://data.europa.eu/esco/isco/C2433

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zootechnika 4103T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin 2901T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301T

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista/specialistka poradenství a prodeje krmných směsí (29-033-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.D.2119 Sestavování operativních plánů prodeje krmných směsí a premixů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.6218 Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojená s odborným poradenstvím zákazníkovi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.1949 Komplexní dispečerské řízení prodeje krmných směsí a poradenství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.C.1001 Poradenství v oboru krmivářství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení nabídky u zákazníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2194 Operativní řešení problémů poradenství a prodeje krmných směsí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1051 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2221 Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17._.0001 krmivářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0047 technologie výroby premixů a medikovaných krmiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0091 analýza krmiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0091 veterinární dohled 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0097 právní předpisy pro používání krmiv a jejich uvádění do oběhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0092 hygiena výroby krmiv a výživy zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.