Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101920

Krmivářský dělník

Krmivářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě krmných směsí nebo výrobě premixů.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: General labourer, Pomocný dělník, Dělník v krmivářství, Dělník v krmivářské výrobě, Operátor v krmivářské výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií.
 • Navážení krmných surovin, doplňkových látek a premixů do výroby
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů v krmivářské výrobě.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
 • Paletování hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení.
 • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.
 • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.

CZ-ISCO

 • 93291 - Manipulační dělníci ve výrobě
 • 9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 902 Kč 24 673 Kč 33 975 Kč - - -
Středočeský kraj 16 160 Kč 25 735 Kč 37 968 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 885 Kč 26 425 Kč 37 046 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 181 Kč 23 529 Kč 33 927 Kč - - -
Liberecký kraj 15 356 Kč 26 815 Kč 37 733 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 197 Kč 24 741 Kč 38 506 Kč - - -
Pardubický kraj 14 713 Kč 23 681 Kč 34 318 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 486 Kč 20 382 Kč 32 165 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 843 Kč 24 154 Kč 34 457 Kč - - -
Zlínský kraj 14 912 Kč 23 621 Kč 35 393 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 049 Kč 23 101 Kč 32 952 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 23 865 Kč 24 207 Kč
93291 Manipulační dělníci ve výrobě 27 220 Kč 24 548 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9329 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C9329

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-E/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravářské práce 41-55-E/01
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Krmivářský dělník / krmivářská dělnice (29-092-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17.A.0005 Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17.A.0004 Obsluha pytlovací a balicí linky krmivářských hotových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17.A.0002 Paletování krmivářských hotových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.B.2010 Řízení ovládacích panelů v krmivářské výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6140 Balení a expedice krmiv 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.B.4012 Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení při výrobě krmiv 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17.A.0003 Odvoz krmivářských hotových výrobků do skladu nebo na expedici 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17.A.0006 Zacházení s medikovanými premixy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17.D.0008 Příprava výroby krmných směsí a premixů u složitých výrobních procesů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6004 Vzorkování doplňkových látek a premixů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6005 Vzorkování volně ložených a pytlovaných krmiv 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3109 Kvalitativní posouzení krmných surovin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17._.0047 technologie výroby premixů a medikovaných krmiv 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0001 krmivářství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0092 hygiena výroby krmiv a výživy zvířat 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e17._.0062 systémy a standardy kvality v krmivářství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e17._.0010 základní druhy strojů a zařízení v krmivářské výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.