Typ JP ID
Povolání 101920

Krmivářský dělník

Krmivářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě krmných směsí nebo výrobě premixů.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: General labourer, Pomocný dělník, Dělník v krmivářství, Dělník v krmivářské výrobě, Operátor v krmivářské výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií.
 • Navážení krmných surovin, doplňkových látek a premixů do výroby
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů v krmivářské výrobě.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
 • Paletování hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení.
 • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.
 • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.

CZ-ISCO

 • 93291 - Manipulační dělníci ve výrobě
 • 9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 13 513 Kč 22 631 Kč 33 010 Kč - - -
Jihočeský kraj 15 449 Kč 24 523 Kč 33 308 Kč - - -
Plzeňský kraj 12 740 Kč 26 966 Kč 35 328 Kč - - -
Ústecký kraj 13 727 Kč 25 329 Kč 32 924 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 160 Kč 22 722 Kč 33 657 Kč - - -
Pardubický kraj 12 997 Kč 23 856 Kč 30 155 Kč - - -
Kraj Vysočina 12 487 Kč 17 901 Kč 30 327 Kč - - -
Jihomoravský kraj 14 059 Kč 20 707 Kč 29 251 Kč - - -
Olomoucký kraj 13 050 Kč 20 211 Kč 32 261 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 077 Kč 21 067 Kč 29 137 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 23 178 Kč 21 823 Kč
93291 Manipulační dělníci ve výrobě 24 716 Kč 21 056 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příjem, skladování a výdej medikovaných premixů. 4
Obsluha premixové linky. 4
Obsluha granulačního lisu. 4
Obsluha míchacích strojů ve výrobě krmných směsí a ve speciálních výrobách, obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah ve výrobě krmiv. 4
Obsluha granulátoru krmných směsí. 4
Obsluha pytlovací a balicí linky. 4
Fyzická kontrola správnosti zadaného recepturálního složení pro výrobu premixu. 4
Manipulační práce pomocí techniky, transportní zařízení a motorové vozíky. 4
Fyzická kontrola a nastavení jednotlivých strojů v technologické lince – seřízení granulátoru, šrotovací linky, nástřikových zařízení a pytlovací a balicí linky. 4
Čištění strojů a zařízení, včetně vnitřního čištění spojeného s rozebíráním částí stroje. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-E/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravářské práce 41-55-E/01
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Krmivářský dělník/dělnice (29-092-E)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17.A.0005 Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů 2 Nutné
e17.A.0004 Obsluha pytlovací a balicí linky krmivářských hotových výrobků 2 Nutné
e17.A.0002 Paletování krmivářských hotových výrobků 2 Nutné
c12.B.2010 Řízení ovládacích panelů v krmivářské výrobě 2 Nutné
c11.A.6140 Balení a expedice krmiv 2 Nutné
c12.B.4012 Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení při výrobě krmiv 2 Nutné
e17.A.0003 Odvoz krmivářských hotových výrobků do skladu nebo na expedici 2 Nutné
e17.A.0006 Zacházení s medikovanými premixy 2 Nutné
e17.D.0008 Příprava výroby krmných směsí a premixů u složitých výrobních procesů 2 Nutné
e11.A.6004 Vzorkování doplňkových látek a premixů 2 Nutné
e11.A.6005 Vzorkování volně ložených a pytlovaných krmiv 2 Nutné
e11.D.3109 Kvalitativní posouzení krmných surovin 2 Nutné
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17._.0047 technologie výroby premixů a medikovaných krmiv 2 Nutné
e17._.0001 krmivářství 2 Nutné
e17._.0092 hygiena výroby krmiv a výživy zvířat 2 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 Výhodné
e17._.0062 systémy a standardy kvality v krmivářství 2 Nutné
e17._.0010 základní druhy strojů a zařízení v krmivářské výrobě 2 Nutné
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 2 Nutné
e11._.0004 sanitační chemie 2 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 1
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 1
a08 Řešení problémů 1
a12 Zvládání zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.