Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30930

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Opravář obuvi a kožedělného zboží opravuje, upravuje, barví a čistí různé druhy obuvi a kožedělných výrobků.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník pro opravy obuvi, Opravář koženého zboží, Opravář kabelek a brašen, Opravář sedel a rukavic, Opravář kožené galanterie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného pracovního postupu pro opravu nebo úpravu obuvi a kožedělných výrobků.
 • Příprava strojů, zařízení, materiálu a náhradních dílů pro opravu obuvi a kožedělných výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení v kožedělné a obuvnické výrobě, jejich běžná údržba, seřizování a kontrola správné funkce.
 • Výroba vadných dílů obuvi a kožedělných výrobků používaných při opravách.
 • Výměna poškozených částí a sesazování dílů obuvi a kožedělných výrobků.
 • Opravy, úpravy a předělávky obuvi a kožedělných výrobků.
 • Ruční a strojové šití.
 • Kontrola a posuzování kvality usní a pomocných materiálů používaných při opravách obuvi a kožedělných výrobků.
 • Finální úprava a čištění obuvi a kožedělných výrobků.

CZ-ISCO

 • 75361 - Výrobci a opraváři obuvi
 • 75362 - Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)
 • 7536 - Obuvníci a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7536 Obuvníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7536

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář/opravářka obuvi a kožedělného zboží (32-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1031 Obsluha obuvnických strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.2938 Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi a kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.4003 Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.B.1003 Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1013 Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.4004 Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1046 Vykrajování a vystřihování dílců kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.1013 Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3898 Posuzování a volba materiálů pro opravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.2026 Apretování a impregnování hotového kožedělného výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0053 technologie oprav obuvi a kožené galanterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0005 technické kreslení v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0006 useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.