Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100231

Kožešník

Kožešník připravuje usňové a kožešinové polotovary pro kožedělnou výrobu a zhotovuje, upravuje a opravuje usňové a kožešinové oděvy a výrobky.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba usňového a kožešinového zboží a kožené galanterie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Výrobce kožešinových a usňových výrobků, Výrobce kožešinových oděvů, Šička kožešinových a usňových výrobků, Kráječ kožešinových a usňových dílců, Opravář kožešinových a usňových oděvů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného pracovního postupu pro zhotovení usňového nebo kožešinového polotovaru, oděvu nebo výrobku.
 • Kontrola a posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě.
 • Příprava strojů a zařízení pro zhotovení kožešinového nebo usňového polotovaru, oděvu nebo výrobku.
 • Péče o stroje a zařízení v kožedělné výrobě, jejich běžná údržba, seřizování a kontrola správné funkce.
 • Krájení a napínání dílců a příprava dalších materiálů pro zhotovení kožešinového nebo usňového oděvu nebo výrobku.
 • Sesazování usní a kožešin pro výrobu kožešinových polotovarů, oděvů a výrobků podle výrobní dokumentace.
 • Ruční šití a šití na oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových a usňových oděvů a výrobků.
 • Finální úprava a ošetření hotových usňových a kožešinových oděvů a výrobků.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek usňových a kožešinových oděvů a výrobků.

CZ-ISCO

 • 75312 - Kožešníci
 • 7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 192 Kč 28 754 Kč 32 155 Kč
Jihomoravský kraj - - - 25 490 Kč 28 276 Kč 34 039 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 23 278 Kč 26 780 Kč 31 682 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci - 27 649 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci http://data.europa.eu/esco/isco/C7531

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce 3253H
KKOVTypeEnum.3 Kožešník 3253H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
RVP Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce 3253E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOVTypeEnum.3 Výrobce kožedělného zboží 3252H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kráječ/kráječka kožešinových dílců (32-005-H)
 • Šič/šička kožešinových výrobků (32-006-H)
 • Kráječ/kráječka kožešinových a usňových dílců (32-032-H)
 • Šič/šička kožešinových a usňových výrobků (32-033-H)
 • Opravář/opravářka kožešinových a usňových oděvů (32-039-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.D.1017 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.D.1018 Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.4003 Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1012 Krájení, napínání a sesazování kožešin a usní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1014 Ztužování kožešinových a usňových polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.B.1004 Strojové šití kožešinových a usňových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1015 Ruční šití kožešinových a usňových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.B.4018 Žehlení usňových a kožešinových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1016 Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1027 Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.3012 Opravy kožešinových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0060 technologie výroby kožešinového zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0005 technické kreslení v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0049 technologie zpracování kůže 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0090 normy a technické podklady v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.