Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101990

Technik technolog kožedělné a obuvnické výroby

Technik technolog kožedělné a obuvnické výroby určuje a kontroluje technologické postupy jednotlivých výrobních etap a zajišťuje technologickou přípravu výroby na svěřeném úseku kožedělné a obuvnické výroby.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technolog, Výrobní technolog, Provozní technolog, Technolog výroby, Technolog výroby obuvi, Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, Technolog kožedělné výroby, Technolog obuvnické výroby, Obuvnický technolog, Kožedělný technolog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba technologií a technologických postupů jednotlivých výrobních etap kožedělné a obuvnické výroby.
 • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracovávání návrhů na změny technologických režimů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby nových druhů kožedělných a obuvnických výrobků nebo změn sortimentu.
 • Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky.
 • Analýza pracovních postupů a norem spotřeby práce s ohledem na efektivitu výroby.
 • Aktualizace technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Sledování kvality surovin, materiálů, komponentů, polotovarů a hotových výrobků.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické a technologické dokumentace na svěřeném úseku kožedělné a obuvnické výroby.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 41 075 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241M
KKOVTypeEnum.3 Zpracování usní, plastů a pryže 3241M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru kožedělná výroba 3242M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru kožešnická výroba 3243M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výroba obuvi 3244M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Oděvní technik 31-43-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L
KKOVTypeEnum.3 Oděvní technik 3143L01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka výroby obuvi (32-016-M)
 • Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka pro výrobu usní a kožešin (32-025-M)
 • Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka pro výrobu kožešinových a usňových výrobků (32-051-M)
 • Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (32-026-M)
 • Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač / kožařská technička plánovačka výroby, zásobovačka (32-014-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.D.1046 Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3112 Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro jednotlivé úseky kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.2923 Volba výrobních zařízení pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1048 Aktualizace technologické dokumentace pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1051 Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3131 Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3312 Zjišťování příčin snížené kvality a řešení technologických problémů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1049 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.4014 Rozbory spotřeby práce a kontrola plnění normativů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1050 Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.4013 Měření a vyhodnocování spotřeby práce v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0002 materiály v obuvnické výrobě (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0050 technologie výroby obuvi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0001 technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0090 normy a technické podklady v kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnické a kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0097 normy a technické podklady v obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.3 Autorská práva a licence 2
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.