Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6279

Technik mistr kožedělné a obuvnické výroby

Technik mistr kožedělné a obuvnické výroby v souladu s výrobním plánem řídí a organizuje práci a zajišťuje přísun materiálu na svěřeném technologickém úseku kožedělné a obuvnické výroby.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mistr, Dílenský mistr, Vedoucí dílny, Mistr provozu, Shift leader, Foreman
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku kožedělné a obuvnické výroby
 • Spolupráce na plánování včetně technologického vybavení a ergonomického rozvržení jednotlivých pracovišť kožedělné a obuvnické výroby.
 • Kontrola plnění operativních plánů kožedělné a obuvnické výroby.
 • Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku kožedělné a obuvnické výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku kožedělné a obuvnické výroby.
 • Příjem materiálu ze skladu pro výrobu kožedělných a obuvnických výrobků.
 • Kontrola kvality a tolerance odchylek v oblasti kožedělné a obuvnické výroby.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v oblasti kožedělné a obuvnické výroby.
 • Příprava podkladů pro odměňování pracovníků technologického úseku kožedělné a obuvnické výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné a obuvnické výrobě.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů na dílně.
 • Vedení provozní dokumentace kožedělné a obuvnické výroby.

CZ-ISCO

 • 31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 34 538 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C3122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru kožedělná výroba 3242M
KKOVTypeEnum.3 Výroba galanterního zboží 3242M001
KKOVTypeEnum.3 Zpracování usní, plastů a pryže 3241M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru kožešnická výroba 3243M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výroba obuvi 3244M
KKOVTypeEnum.3 Výroba obuvi 3244M006

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Oděvní technik 31-43-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L
KKOVTypeEnum.3 Oděvní technik 3143L01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kožařský technik mistr / kožařská technička mistrová (32-018-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.D.2923 Volba výrobních zařízení pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1901 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3131 Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3311 Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1049 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1050 Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1051 Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1871 Řízení technologického úseku kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1903 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1902 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1052 Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.2217 Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.5001 Objednávání preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení kožedělné a obuvnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.5002 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení v kožedělné a obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0002 materiály v obuvnické výrobě (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0050 technologie výroby obuvi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0011 management pro mistry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0001 technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0097 normy a technické podklady v obuvnické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0090 normy a technické podklady v kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnické a kožedělné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0059 technologie výroby komponent a polotovarů pro výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b04 Ekonomické povědomí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.