Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101802

Pracovník výroby mléčných produktů

Pracovník výroby mléčných produktů zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, přírodní sýry, tvarohy, mlékárenské polotovary a případně další potraviny.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník výroby mléčných výrobků, Zpracovatel mléka, Mlékař, Sýrař, Zpracovatel mléka na sýry, Výrobce sýrů a tvarohů, Production of milk products
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetření a skladování ostatních surovin, přísad, přídatných a pomocných látek a obalů.
 • Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s příjmem mléčných surovin.
 • Základní ošetření mléka, pro výrobu jednotlivých typů výrobků.
 • Provádění základních technologických operací u výroby jednotlivých druhů mléčných výrobků z mléka a mlékárenských polotovarů.
 • Obsluha technologických, výrobních a balicích linek a zařízení.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur.
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Ošetřování a dohled nad zráním.
 • Provádění základních provozních laboratorních zkoušek.
 • Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů.
 • Skladování a expedice.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

CZ-ISCO

 • 75139 - Ostatní výrobci mléčných produktů
 • 7513 - Výrobci mléčných produktů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7513 Výrobci mléčných produktů http://data.europa.eu/esco/isco/C7513

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mlékař, mlékařské práce 2955H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mlékař, mlékařské práce 2955E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mlékař/mlékařka (29-036-H)
 • Sýrař/sýrařka (29-037-H)
 • Faremní zpracovatel/zpracovatelka mléka (29-085-H)
 • Operátor/operátorka věžové sušárny mléka a odparky (29-054-M)
 • Operátor/operátorka přípravy zákysů (29-052-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e12.D.3033 Příjem a úprava surovin před zpracováním na mlékárenské výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.B.1031 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka na mlékárenské výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.D.2024 Zpracování mléka na mlékárenské výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.B.1014 Tepelné ošetření mléka a smetany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.3016 Výroba sušených a zahuštěných mlék a sušené syrovátky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.3011 Příprava zákysů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.6034 Výroba másla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.B.1021 Výroba tavených sýrů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.3017 Solení sýrů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.D.4001 Měření základních chemicko-fyzikálních veličin v mlékárenském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.3015 Odběr vzorků při zpracování mléka a jejich smyslové posuzování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.D.3913 Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při zpracování mléka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.6004 Skladování polotovarů, přísad a hotových mléčných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.A.5006 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e12.D.8117 Vedení provozní evidence v mlékárenské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e12._.0034 technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.