Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102458

Vinař

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín, plánuje a řídí výrobu od lisování, kvašení, filtrování až po finální lahvování.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Vintner, Vigneron, der Winzer, Výrobce vína
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Čiření a filtrace vína.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín.
 • Řízení a určování kvality hotových výrobků v souladu s platnými předpisy na výrobu vína.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Provádění senzorické analýzy vín.
 • Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Skladování a expedice vína.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

CZ-ISCO

 • 75154 - Vinaři
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 16 989 Kč 38 571 Kč 44 129 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 961 Kč 35 156 Kč 46 135 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 30 776 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři jakosti potravin a nápojů http://data.europa.eu/esco/isco/C7515

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vinař/vinařka (29-060-H)
 • Vinohradník a vinař / vinohradnice a vinařka (41-010-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15.D.3904 Příjem surovin, posuzování jakostních parametrů vinných hroznů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3113 Příprava surovin pro výrobu vín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.2957 Volba technologických podmínek a parametrů při výrobě vína 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.3921 Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1014 Obsluha zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.4116 Provádění odběru vzorků při výrobě vína pro laboratorní analýzu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.3922 Provozní senzorická analýza vína při výrobě vína 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.6012 Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.6011 Skladování vín, surovin pro jejich výrobu a vedlejších produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.4007 Seřizování, ošetřování a údržba vinařských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.8122 Vedení vinařské evidence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.5007 Provádění hygienicko-sanitační činnosti při výrobě vín, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.2920 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15._.0032 vinařství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf