Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103487

Čalouník

Čalouník vyrábí a opravuje všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací, aplikuje výplně na zvýšení komfortu, zvukové izolace a jiných užitkových vlastností.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů, pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí antropometrie a antropologie.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů a tvorba plánů a střihů.
 • Konstruování různých pružicích a nosných systémů.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Výroba modelů, prototypů, čalounění z přírodních materiálů, pěnové pryže, polyuretanových pěn, roun, pružicích prvků, pružinových koster aj..
 • Zhotovování, montáž a opravy všech druhů čalouněných výrobků, interiérových a exteriérových dekorací.
 • Tvarování a konstrukce jednotlivých dílů čalouněného nábytku.
 • Kontrola materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním šitím.
 • Střihání a řezání materiálů např. usní, syntetických materiálů typu koženka, poromer, plastik, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny, dekoračních textilií, záclon.
 • Strojové šití, řasení a prošívání.
 • Potahování a čalounění.
 • Výroba a připevňování ozdob.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

CZ-ISCO

 • 75341 - Čalouníci nábytku
 • 75342 - Čalouníci dopravních prostředků
 • 7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Čalouníci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7534)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 28 121 Kč 33 812 Kč 39 382 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 507 Kč 19 384 Kč 26 185 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7534 Čalouníci a příbuzní pracovníci 24 551 Kč 29 228 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7534 Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7534

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Čalouník 33-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií (33-056-H)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií (33-055-H)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalounění dveří (33-037-H)
 • Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí (33-011-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.5004 Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7006 Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1073 Střihání a řezání čalounických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3097 Zhotovení čalounění dopravních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3041 Demontáž a montáž autočalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.2051 Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3100 Potahování čalouněných dveří 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.2052 Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3096 Zhotovení čalounění sedadla nebo opěradla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1050 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1077 Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6059 Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.8111 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0008 materiály na bázi polyuretanové pěny a polyesteru, druhy a způsoby zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0019 barviva, zahušťovadla a další pomocné materiály pro potisk textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0036 technologie čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0002 normy a technické podklady v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.