Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103503

Stavební truhlář

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Výrobce schodišť a obložení, Joiner, Carpenter, Zimmermann, Výrobce vestavěného nábytku, Výrobce oken a dveří, Výrobce dřevěných podlah
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Technologická příprava materiálů vysoušením.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
 • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
 • Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
 • Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
 • Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
 • Nastavení, obsluha a základní údržba dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 71152 - Stavební truhláři
 • 7115 - Tesaři a stavební truhláři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tesaři a stavební truhláři (CZ-ISCO 7115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 16 766 Kč 23 774 Kč 27 602 Kč - - -
Zlínský kraj 23 326 Kč 27 850 Kč 33 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7115 Tesaři a stavební truhláři 27 304 Kč 30 221 Kč
71152 Stavební truhláři 23 995 Kč 30 901 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7115 Tesaři a stavební truhláři http://data.europa.eu/esco/isco/C7115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Tesař 36-64-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Truhlář/truhlářka pro obklady, schodiště a podlahy (33-024-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32.D.2517 Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2516 Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2515 Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.2031 Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.2033 Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.3036 Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování obkladů, schodišť a podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.1004 Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1035 Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.2008 Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.3040 Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.3002 Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.3027 Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.6017 Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.8001 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0065 materiály a polotovary pro stavebně truhlářské výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0009 materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0050 hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.