Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103502

Nábytkářský truhlář

Nábytkářský truhlář vyrábí a opravuje nábytek a truhlářské výrobky.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Nábytkář, Truhlář nábytkář, Stolař, Výrobce nábytku, Výrobce výrobků ze dřeva
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a příprava spojovacího materiálu.
 • Kontrola, seřízení a nastavení montážního nářadí a zařízení.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, ohýbáním, broušením apod. na dřevoobráběcích strojích.
 • Ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji a nářadím.
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Dělení materiálu, olepování bočních ploch.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků.
 • Výroba koster pro čalouněný nábytek.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Oprava a rekonstrukce nábytku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
 • 7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství 3342J
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství 3342L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dělník/dělnice čištění a kontroly dílců, balení výrobků (33-021-E)
 • Dělník/dělnice pro přípravu nábytkových povrchů (33-029-E)
 • Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku (33-020-H)
 • Montážník/montážnice nábytkových sestav (33-042-H)
 • Montážník/montážnice nábytku (33-014-H)
 • Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H)
 • Operátor/operátorka nářezových center v nábytkářské výrobě (33-030-M)
 • Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě (33-031-M)
 • Operátor/operátorka strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě (33-032-M)
 • Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku (33-016-H)
 • Pracovník/pracovnice pro povrchovou úpravu nábytku (33-019-H)
 • Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (33-027-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby koster pro čalouněný nábytek (33-036-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu (33-047-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby sesazenek (33-018-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32.D.2029 Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2013 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování výrobků ze dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.6008 Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu nábytkových dílců 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.5011 Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1010 Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.B.1012 Obsluha a údržba vakuového lisu v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.1003 Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.3011 Montáž a demontáž nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32._.0040 materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0007 technologie výroby nábytkářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0050 hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf