Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103393

Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer

Vrchní rada, vrchní státní rada – manažer řídí Policii České republiky, její službu nebo útvar. Vytváří koncepci dlouhodobého vývoje policie a výkonu služby, definuje hlavní směry policejní činnosti a komplexně koordinuje zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Policie ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Policista – vrchní rada, vrchní stání rada – manažer
Nadřízené povolání: Policista – vrchní rada, vrchní státní rada
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ-ISCO

  • 33555 - Radové Policie ČR
  • 3355 - Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR (CZ-ISCO 3355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 560 Kč 56 491 Kč 73 832 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 002 Kč 49 345 Kč 61 592 Kč
Pardubický kraj - - - 35 646 Kč 47 304 Kč 59 999 Kč
Zlínský kraj - - - 36 837 Kč 49 489 Kč 62 195 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR - 51 305 Kč
33555 Radové Policie ČR - 75 699 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3355 Policejní inspektoři a detektivové http://data.europa.eu/esco/isco/C3355

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2421 Vytváření a stanovování dlouhodobé koncepce vývoje výkonu služby v Policii ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2902 Vytváření a stanovování dlouhodobých koncepcí fungování služeb Policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2422 Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2005 Stanovování směrů rozvoje policejní činnosti útvarů Policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2001 Stanovování hlavních směrů policejních činností ve službách Policie ČR (kriminální policie a vyšetřování, pořádkové, dopravní a cizinecké) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2503 Komplexní koordinace a usměrňování výkonu služby v Policii ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2505 Stanovování režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu, válečného stavu aj. krizových situací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2005 Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1575 Koordinace a řízení směru policejní činnosti jednotlivých služeb policie, vykonávané v rámci Policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2012 Koordinace a usměrňování služby policie při dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6507 Analyzování bezpečnostních rizik a hrozeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3509 Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0057 řízení a koordinace výkonu jednotlivých služeb policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.