Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103385

Rada - kriminalistický expert

Rada - kriminalistický expert rozvíjí kriminalistické poznání, podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oboru kriminalistiky v rámci projektů vedených vedoucím týmu, zpracovává expertízy stop, provádí jejich srovnávací analýzy, zpracovává odborná stanoviska v rámci Kriminalistického ústavu Praha.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Policie ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Policista - rada – kriminalistický expert, Kriminalistický expert – rada
Nadřízené povolání: Policista – rada
Příbuzné specializace: Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Rada služby cizinecké policie, Rada - příslušník štábu, Rada služby pořádkové policie, Rada služby kriminální policie a vyšetřování, Rada služby dopravní policie, Rada - manažer
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ-ISCO

  • 33555 - Radové Policie ČR
  • 3355 - Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR (CZ-ISCO 3355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 560 Kč 56 491 Kč 73 832 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 002 Kč 49 345 Kč 61 592 Kč
Pardubický kraj - - - 35 646 Kč 47 304 Kč 59 999 Kč
Zlínský kraj - - - 36 837 Kč 49 489 Kč 62 195 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR - 51 305 Kč
33555 Radové Policie ČR - 75 699 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3355 Policejní inspektoři a detektivové http://data.europa.eu/esco/isco/C3355

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2051 Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v útvarech policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8055 Vykonávání policejních činností při dokumentaci skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3541 Vyhotovování expertních posudků pro orgány veřejné správy a státního dozoru, policii, soudy, pojišťovny apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4061 Obsluha technických zařízení a přístrojů při zajišťování důkazního materiálu trestných činů, přestupků a jiných deliktů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4062 Obsluhování speciální přístrojové a laboratorní techniky při provádění požadovaných speciálních kriminalisticko-technických a obdobných odborných úkonů a prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4051 Používání technických prostředků z oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3572 Samostatné provádění metodického odborného dohledu policejní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8611 Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.D.8116 Vedení evidence související s odběry vzorků 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.D.3508 Vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2052 Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických činností v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.D.3056 Vypracovávání expertních posudků v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2614 Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2620 Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.D.6051 Zjišťování a vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.A.6001 Odebírání vzorků pro laboratorní posouzení 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.D.0010 Práce s informacemi, informacemi o důkazech a důkazy 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0005 činnost kriminální policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.