Typ JP ID
Specializace 26

Pivovarník a sladovník

Pivovarník a sladovník provádí odborné práce při výrobě piva a sladu.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Brewer and maltster
Nadřízené povolání: Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin
Příbuzné specializace: Pracovník skladování a distribuce potravin, Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin, Pracovník výroby potravin,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Výroba mladiny.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.

CZ-ISCO

 • 81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů
 • 75153 - Sládci a sladovníci
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 897 Kč 27 167 Kč 37 635 Kč - - -
Středočeský kraj 23 283 Kč 30 820 Kč 43 727 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 716 Kč 29 560 Kč 45 040 Kč - - -
Ústecký kraj 21 182 Kč 25 261 Kč 30 420 Kč - - -
Liberecký kraj 22 500 Kč 31 833 Kč 38 014 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 454 Kč 20 054 Kč 28 135 Kč - - -
Pardubický kraj 15 299 Kč 25 144 Kč 33 201 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 085 Kč 20 876 Kč 29 382 Kč - - -
Zlínský kraj 17 158 Kč 26 100 Kč 35 292 Kč - - -

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 19 132 Kč 32 357 Kč 43 521 Kč - - -
Jihočeský kraj 21 764 Kč 26 154 Kč 38 486 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 547 Kč 33 521 Kč 38 968 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 26 192 Kč -
75153 Sládci a sladovníci 37 208 Kč -

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení procesu filtrování piva na kombinovaných křemelinových filtračních linkách a stabilizační filtrací, regulací dávek křemeliny nebo perlitu dle stavu a druhu zákalů filtrovaného piva a průtokové rychlosti s následným dofiltrováním deskovými filtry, rozvádění piva k sudovým, tankovým a cisternovým odběrům. 7
Vaření všech druhů piv ve čtyř a vícenádobových varnách. 7
Řízení a kontrola dokvašování piva, přímé zásahy do dokvašovacího procesu podle smyslových a tlakových zjištění (kroužkování piva v tancích, kontrola a regulace tlaku v ležáckých tancích a stanovování způsobu řezání piv). 7
Řízení procesu hlavního kvašení v CKT. 7
Dálkové řízení máčení a přečerpávání ječmene do klíčících skříní z panelu, kontrola seřizování teplot, automatické praní a kropení ječmene, odsávání oxidu uhličitého a dodržování předepsaných parametrů v jednotlivých partiích ječmene k dosahování stanovených stupňů naklíčení ve velkých sladovnách. 6
Sudování piva z kvasných kádí do ležáckých tanků. 6
Kontinuální výroba sladu posuvnou hromadou. 6
Spílání mladiny do kvasných kádí, zakvášení (rozmísťování mladiny do kvasných kádí podle stupňovitosti a objemu várky, úprava stupňovitosti mladiny řezáním, zajišťování zákvasné teploty a biologické bezinfekčnosti mladin, výběr kvasničných kmenů a stanovování jejich dávek). 6
Řízení výroby sladu z panelu ve sladovnách se skříňovým systémem klíčidel a hvozdů. 6
Řízení průtokových pasterizačních stanic, zapojených v plynulém výrobním procesu pasterizování piv před stáčením do sudů nebo láhví. Seřizování průběhu teplotní křivky v synchronizaci s proměnlivou rychlostí průtoku piva. 6
Řízení plnicí automatické linky na stáčení piva do KEG sudů (horizontální i vertikální doprava prázdných i plných sudů, vícestupňové mytí vnitřku kyselinami příp. alkáliemi, izobarometrické plnění včetně automatické kontroly množství piva v sudech). 6
Řízení poloautomatických stáčecích a uzavíracích monobloků nebo linek na plnění lahví nápoji, regulace tlaku, kontrola uzavírání lahví a odstraňování běžných poruch. 5
Obsluha propagační stanice (příprava prvního zákvasu z čisté kvasničné kultury). 5
Mletí sladu v soustavě čtyř i víceválcových šrotovacích stolic, řízení přísunu různých druhů sladů, míchání šrotů rozdílné granulace a jakosti a dávkování šrotů do zásobníku nebo vystíracího zařízení varen. 5
Izobarometrické stáčení všech druhů piv do přepravních sudů na několika jehlových strojích. 5
Hvozdění a pražení sladu. 4
Řízení procesu klíčení ječmene na humnech, vedení hromad k rovnoměrnému rozlušťování zrna podle jednotlivých stadií klíčení, vidrování maltomobily, povolování hromad, úprava jejich výšky podle druhu zpracovávaného ječmene a vyráběného sladu. 4
Chlazení mladiny na zákvasnou teplotu, provzdušňování v chladicích a dochlazovacích systémech. 4
Obracení (orání a větrání) hromad klíčícího ječmene na humně volně pojízdnými mechanickými obraceči na elektrický pohon a konečná ruční úprava podle stadia klíčení. 3
Sběr deky z kvasných kádí. 3
Základní sladovnické práce ve výrobě sladu a piva (např. nastírání zeleného sladu na hvozd, protahování pivních hadic a jejich dezinfekce, obsluha kalolisů na oddělování mladiny a kvasnic apod.). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník varny pivovaru (29-059-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 Nutné
e15._.0031 technologie výroby piva a sladu 3 Nutné
e11._.0003 potravinářská chemie 3 Nutné
e11._.0092 hygiena potravin 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15.B.1015 Obsluha zařízení na výrobu sladu 3 Nutné
e15.A.4005 Seřizování, ošetřování a údržba pivovarských strojů a zařízení 3 Nutné
e15.D.3903 Posuzování kvality surovin a polotovarů pro výrobu piva 3 Nutné
e15.B.1016 Obsluha zařízení na výrobu piva 3 Nutné
e15.A.6011 Skladování vín, surovin pro jejich výrobu a vedlejších produktů 3 Nutné
e15.B.2007 Řízení ovládacích panelů ve výrobě piva a sladu 3 Nutné
e15.D.3918 Posuzování hodnot parametrů kvasného procesu v pivovarnické výrobě 3 Nutné
e15.D.4117 Provádění odběru vzorků při výrobě sladu a piva a smyslové posuzování jejich kvality 3 Nutné
e15.A.3111 Příprava surovin pro výrobu piva a sladu 3 Nutné
e15.D.2956 Volba technologických podmínek a parametrů v pivovarnické výrobě 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.