Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102792

Prodavač

Prodavač vykonává prodejní a pokladní činnosti v oblasti prodeje zboží při použití vhodného vybavení a systémů ve spojení se zákazníky a dodavateli.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Asistent prodeje, Pracovník obchodního provozu
Podřízené specializace: Drogista, Pokladní
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění přípravy a úpravy zboží k prodeji podle specifikace prodávaného zboží.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží a službách se zákazníkem.
 • Příjem zboží a zajištění kontroly při přejímce.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků na nákup zboží.

CZ-ISCO

 • 5223 - Prodavači v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Prodavači v prodejnách (CZ-ISCO 5223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 541 Kč 26 446 Kč 37 284 Kč - - -
Středočeský kraj 16 544 Kč 23 090 Kč 34 040 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 528 Kč 24 876 Kč 32 289 Kč - - -
Plzeňský kraj 16 868 Kč 25 030 Kč 35 485 Kč - - -
Karlovarský kraj 14 891 Kč 22 442 Kč 33 320 Kč - - -
Ústecký kraj 16 609 Kč 22 665 Kč 34 672 Kč - - -
Liberecký kraj 17 290 Kč 22 673 Kč 33 385 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 000 Kč 22 954 Kč 33 700 Kč - - -
Pardubický kraj 17 070 Kč 23 156 Kč 33 007 Kč - - -
Kraj Vysočina 17 234 Kč 22 542 Kč 32 119 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 572 Kč 23 044 Kč 32 453 Kč - - -
Olomoucký kraj 15 442 Kč 21 714 Kč 31 434 Kč - - -
Zlínský kraj 16 872 Kč 20 916 Kč 31 422 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 612 Kč 22 909 Kč 33 559 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5223 Prodavači v prodejnách 23 692 Kč 25 148 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5223 Prodavači v prodejnách http://data.europa.eu/esco/isco/C5223

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Prodavač 66-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Prodavač/prodavačka (66-003-H)
 • Prodejce/prodejkyně v zahradním centru (66-040-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.1012 Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.3012 Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6013 Příprava a úprava zboží k prodeji 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1992 Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8001 Vedení požadované evidence a záznamů v oblasti zákaznického servisu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8010 Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8020 Inventarizace zboží v maloobchodní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6030 Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0001 provoz velkoobchodu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0002 provoz maloobchodu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0012 přejímka zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0032 balení zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0051 hygienické zásady v obchodě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.