Typ JP ID
Povolání 102792

Prodavač

Prodavač vykonává prodejní a pokladní činnosti v oblasti prodeje zboží při použití vhodného vybavení a systémů ve spojení se zákazníky a dodavateli.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Asistent prodeje, Pracovník obchodního provozu
Podřízené specializace: Drogista, Pokladní
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění přípravy a úpravy zboží k prodeji podle specifikace prodávaného zboží.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží a službách se zákazníkem.
 • Příjem zboží a zajištění kontroly při přejímce.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků na nákup zboží.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyúčtování tržeb a vydávání pokladních potvrzenek a vyúčtování tržeb v prodejnách se samoobsluhou nebo ve sběrných pokladnách. 6
Kontrola cen zakoupeného zboží, přijímání peněz včetně vyznačování na pokladnách ručně či za využití čtecích zařízeních a případný doplňkový prodej. 5
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí elektronických platebních karet. 4
Přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola porovnáním s expedovaným zbožím. 4
Nabízení a samostatné prodávání, přejímání, skladování a vystavování zboží v prodejnách. 4
Prodej zboží ve stáncích nebo pochůzkovým způsobem a vyúčtování denních tržeb. 3
Vystavení zboží v regálu a označení zboží odpovídající cenovkou. 3
Poskytování rad zákazníkům při nedostupnosti zboží a doporučení možných substitutů výrobků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Prodavač 66-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Prodavač/prodavačka (66-003-H)
 • Prodejce v zahradním centru (66-040-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 Nutné
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 Nutné
h13.C.1012 Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi 3 Nutné
h13.D.3012 Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků) 3 Nutné
h13.A.6013 Příprava a úprava zboží k prodeji 3 Nutné
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 3 Nutné
h14.C.1992 Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového 3 Nutné
h14.D.8001 Vedení požadované evidence a záznamů v oblasti zákaznického servisu 3 Nutné
h13.D.8010 Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce 3 Nutné
h13.D.8020 Inventarizace zboží v maloobchodní jednotce 3 Nutné
h13.A.6030 Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0001 provoz velkoobchodu 3 Výhodné
h13._.0002 provoz maloobchodu 3 Nutné
h13._.0012 přejímka zboží 3 Nutné
h13._.0013 inventarizace 3 Nutné
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 Nutné
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 3 Nutné
h13._.0032 balení zboží 2 Nutné
h13._.0051 hygienické zásady v obchodě 3 Nutné
h14._.0001 zbožíznalství obecně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.