Typ JP ID
Specializace 102493

Pracovník monitoringu médií

Pracovník monitoringu médií průběžně sleduje média (televize, tisk, internet, rádio) a zpracovává data do statistik, přehledů a analýz dle požadavků klienta.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Rešeršér
Nadřízené povolání: Media buyer
Příbuzné specializace: Nákupčí audio, video, Mediální plánovač, Nákupčí pro internet, multimédia a nová média, Nákupčí tiskových médií,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sledování zdrojů monitoringu – televize, tisku, rozhlasu, elektronických médií, indoorové (reklama v obchodních centrech a jiných veřejných prostorách) a outdoorové reklamy (billboardy, reklama na dopravních prostředcích a jiných veřejných prostorách).
 • Sběr aktuálních informací, analýz a dat z dostupných zdrojů poskytovaných médii a jinými veřejnými institucemi či institucemi zabývajícími se výzkumem spotřebitelského chování populace.
 • Zpracování informací, analýz a dat na základě individuálního zadání zaměstnavatele nebo klienta.
 • Export výsledků monitoringu klientovi a členům realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Komunikace s klientem a členy realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu monitoringu.

CZ-ISCO

 • 42290 - Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
 • 4229 - Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 4229)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 728 Kč 33 555 Kč 46 436 Kč
Ústecký kraj - - - 20 184 Kč 27 342 Kč 33 616 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 291 Kč 28 208 Kč 36 637 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení - 29 103 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komunikace se zaměstnavatelem, klientem nebo členy realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb, výběr témat k monitoringu a jejich zpracování. 6
Zpracování statistiky výskytu reklamy na produkty a služby obdobného charakteru dle zadání zaměstnavatele nebo klienta v médiích. 6
Sběr dat, analýz a informací pro zpracování monitoringu dle zadání zaměstnavatele, klienta nebo členů realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb. 6
Monitoring výskytu reklamy na produkty a služby obdobného charakteru dle zadání zaměstnavatele nebo klienta v médiích. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník monitoringu médií (72-013-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0019 reklamní kampaně 3 Výhodné
m21._.0012 média a společnost 4 Nutné
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 3 Výhodné
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 4 Nutné
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 3 Výhodné
h11._.0001 marketing obecně 3 Výhodné
h11._.0004 marketingové plánování 3 Výhodné
j12._.0022 metody vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m21.D.2014 Vytvoření koncepce a strategie zpracování jednotlivých fází monitoringu médií 4 Výhodné
j12.D.6214 Zpracování dat, analýz a informací pro monitoring médií dle zadání zadavatele 4 Nutné
i32.D.5078 Zpracování rozpočtů monitoringu médií dle zadání zadavatele 4 Výhodné
m21.D.1121 Orientace v médiích a odborném mediálním názvosloví 4 Nutné
j12.C.2001 Interní prezentace monitoringu 3 Výhodné
j12.D.1003 Zpracování výstupů monitoringu médií dle zadání zadavatele 4 Nutné
m21.D.1005 Výběr médií pro provedení monitoringu na základě zadání zadavatele 4 Nutné
h11.C.1123 Prezentace výstupů monitoringu médií zadavateli 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.