Typ JP ID
Specializace 102054

Realitní makléř

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Obchodník s realitami, Realitní agent, Realitní zprostředkovatel, Real Estate Agent
Nadřízené povolání: Obchodník
Příbuzné specializace: Knihkupec, Obchodní zástupce, Pracovník internetového obchodu, Starožitník, Aukcionář, dražebník, Zastavárník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.
 • Zprostředkování nájmu, pronájmu a pachtů nemovitostí.
 • Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí na trhu realit a potenciálních zájemců o prodej, koupi či pronájem nemovitostí.
 • Zjišťování informací o obchodním případu a jejich poskytování zákazníkovi.
 • Vstupní prohlídka nemovitostí.
 • Vedení obchodního jednání a sepsání zprostředkovatelské nebo jiné obdobné smlouvy s klientem.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Převzetí a prověření podkladů od zákazníka.
 • Poskytování souvisejících služeb s prodejem, koupí a pronájmem nemovitostí.
 • Správa databáze klientů.

CZ-ISCO

 • 33340 - Realitní makléři
 • 3334 - Realitní makléři

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Tvorba nabídek, příprava a realizace projektů. 8
Kontrola stavu nemovitosti, zajištění oprav. 7
Péče o stávající klienty. 7
Akvizice nových klientů. 7
Posouzení reálné tržní ceny nemovitosti. 7
Zpracování textových a grafických výstupů pro zprostředkovatelskou činnost. 7
Asistence při uzavírání kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitosti. 6
Prezentace nemovitosti zákazníkovi. 6
Doručování smluv na katastrální úřad. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod 66xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Realitní zprostředkovatel (66-042-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.D.3911 Kontrola správnosti údajů rozhodných pro uskutečnění prodeje či pronájmu (ověření vlastnictví, kontrola stavu majetku v pozemkových knihách apod.) 5 Nutné
h14.D.8911 Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečnění prodeje či pronájmu nemovitosti, resp. pro uzavírání kupních a nájemních smluv 4 Nutné
h14.D.8913 Vyhledávání nemovitostí vhodných k nákupu nebo ke zprostředkování prodeje či pronájmu 4 Nutné
h14.C.2912 Zprostředkování koupí, prodejů nebo pronájmů nemovitostí klientům 5 Nutné
h14.C.2913 Sjednávání podmínek pro uzavírání kupních, zprostředkovatelských či nájemních smluv včetně stanovování provizí 4 Nutné
h14.C.3911 Provádění nákupu a prodeje nemovitostí 5 Nutné
h14.C.1911 Poskytování informací klientům o podmínkách prodeje či pronájmu, o předmětu prodeje či pronájmu včetně prohlídek těchto nemovitostí či pronajímaných prostor 4 Nutné
h14.D.5991 Oceňování zastaveného majetku jak pro účely stanovení výše půjčky, tak i pro případ jeho prodeje 3 Nutné
g15.C.1042 Poskytování rad a informací při koupi a prodeji staveb 5 Nutné
e81.C.2002 Zajišťování údajů z katastru nemovitostí 5 Nutné
h14.D.1038 Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí 5 Nutné
h12.D.2127 Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí 4 Nutné
g11.D.1406 Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14._.0091 náležitosti obchodu s nemovitostmi 4 Nutné
g15._.0004 katastr nemovitostí 4 Nutné
i33._.0045 daň z převodu nemovitostí 4 Výhodné
i11._.0047 obchod s nemovitostmi se zástavním právem 4 Nutné
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 4 Nutné
i41._.0042 převody nemovitostí 4 Nutné
h12._.0052 marketing a reklama v oblasti služeb 4 Nutné
j31._.0001 základy psychologie 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a11 Aktivní přístup 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.