Typ JP ID
Specializace 101085

Kráječ kožešinových a usňových dílců

Kráječ kožešinových a usňových dílců vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových výrobků.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Vykrajovač kožešinových a usňových dílců
Nadřízené povolání: Kožešník
Příbuzné specializace: Šička kožešinových a usňových výrobků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení kožešin, usní a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Propočítávání potřebného množství kožešin pro výrobek.
 • Rozdělování a třídění usní a kožešin podle kvality a barvy do výrobních svazků a vyspravení vad.
 • Krájení, napínání kožešin pro jednotlivé výrobky.
 • Přibarvování srsti a podbarvování jednotlivých kožešin nebo kožešinových výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75312 - Kožešníci
 • 7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 21 144 Kč 25 405 Kč 28 358 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 130 Kč 24 132 Kč 27 664 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 560 Kč 23 997 Kč 27 885 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci - 24 442 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Třídění, krájení, napínání a sesazování ušlechtilých kožešin a usní pro pláště a paleta s vysokou náročností zpracování (střihově členitých a náročných na sladění přirozené kresby kožešiny). 6
Kontrola kožešinových a usňových konfekčních polotovarů v průběhu výrobního procesu. 5
Třídění, krájení, napínání a sesazování kožešin a oděvních usní pro pláště a paleta. 5
Krájení kožešinových galanterních výrobků, např. čepic, límců, lemů a rukavic. 4
Napínání kožešinových výrobků. 4
Krájení jednoduchých galanterních výrobků (mimo ušlechtilých). 3
Třídění odpadu z kožešin. 3
Vyspravení kožešin (mimo ušlechtilých). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kožedělná výroba 32-41-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce 3253H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce 3253E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kráječ kožešinových a usňových dílců (32-032-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Výhodné
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 3 Nutné
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.A.1011 Krájení, napínání a sesazování kožešin 3 Nutné
e24.D.2931 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků 3 Nutné
e24.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě 3 Výhodné
e24.D.3900 Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.