Typ JP ID
Specializace 102146

Specialista pracovně právních vztahů

Specialista pracovně právních vztahů tvoří pracovně právní smlouvy, dohlíží na jejich dodržování a řeší případné neshody v souladu s pracovně právní legislativou.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: personální práce
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Personalista specialista
Příbuzné specializace: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista náboru pracovních sil, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba pracovních smluv.
 • Kontrola dodržování pracovních smluv.
 • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a dalšími externími subjekty.
 • Organizace a účast na kolektivním vyjednávání.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti.
 • Komunikace se zaměstnanci.

CZ-ISCO

 • 33138 - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
 • 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky (CZ-ISCO 3313)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 565 Kč 43 036 Kč 72 005 Kč 31 743 Kč 40 142 Kč 55 087 Kč
Středočeský kraj 20 637 Kč 36 354 Kč 61 197 Kč 30 373 Kč 37 256 Kč 50 044 Kč
Jihočeský kraj 21 996 Kč 31 858 Kč 47 610 Kč 29 847 Kč 37 067 Kč 49 365 Kč
Plzeňský kraj 27 155 Kč 34 275 Kč 49 693 Kč 29 000 Kč 37 674 Kč 50 527 Kč
Karlovarský kraj 24 365 Kč 31 903 Kč 47 678 Kč 29 892 Kč 36 589 Kč 48 295 Kč
Ústecký kraj 18 040 Kč 35 710 Kč 54 437 Kč 30 110 Kč 37 994 Kč 51 307 Kč
Liberecký kraj 24 614 Kč 35 151 Kč 53 646 Kč 29 614 Kč 36 842 Kč 49 345 Kč
Královéhradecký kraj 19 048 Kč 32 642 Kč 46 188 Kč 30 377 Kč 36 642 Kč 47 949 Kč
Pardubický kraj 21 749 Kč 31 646 Kč 45 692 Kč 29 652 Kč 36 856 Kč 47 302 Kč
Kraj Vysočina 25 061 Kč 34 366 Kč 50 885 Kč 29 706 Kč 36 712 Kč 49 142 Kč
Jihomoravský kraj 25 211 Kč 34 406 Kč 51 497 Kč 30 718 Kč 37 861 Kč 49 631 Kč
Olomoucký kraj 23 774 Kč 32 493 Kč 46 122 Kč 29 717 Kč 36 764 Kč 48 658 Kč
Zlínský kraj 22 554 Kč 32 747 Kč 47 440 Kč 29 391 Kč 37 003 Kč 46 628 Kč
Moravskoslezský kraj 23 258 Kč 33 496 Kč 49 329 Kč 30 804 Kč 38 057 Kč 50 766 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 35 602 Kč 37 784 Kč
33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce 40 181 Kč 41 406 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Personální řízení 63-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru sociologie 6703R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
KKOV Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda 6805R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů (62-018-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23.D.2051 Tvorba a aktualizace pracovněprávních dokumentů a pracovních smluv 4 Nutné
k23.C.2009 Zajišťování komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a ostatními externími subjekty 6 Nutné
i52.Z.5004 Organizování kolektivního vyjednávání 6 Nutné
i52.D.2009 Tvorba a revize interních pracovněprávních norem 6 Nutné
k23.C.2001 Řešení pracovněprávní problematiky rámci organizace 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52._.0004 kategorizace prací 6 Nutné
k23._.0001 zákon o zaměstnanosti 6 Nutné
k23._.0011 svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO 6 Výhodné
k23._.0014 trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování 6 Výhodné
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 6 Nutné
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 6 Nutné
i52._.0012 pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do skupin, tarifních stupňů (platových tříd) 6 Nutné
i51._.0021 personální management 6 Výhodné
i52._.0013 kolektivní vyjednávání 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.