Typ JP ID
Povolání 101777

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha linek na výrobu dřevovláknitých a dřevotřískových desek
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Výroba štěpky.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Lisování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Zaznamenávání technických údajů.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.

CZ-ISCO

 • 81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
 • 8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (CZ-ISCO 8172)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 307 Kč 28 423 Kč 38 653 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 890 Kč 26 075 Kč 32 878 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 483 Kč 32 427 Kč 42 464 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 26 983 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž invazivními alergeny x x
Práce ve výškách x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Dřevařská výroba 33-57-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva 4157H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (33-027-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.2001 Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 3 Nutné
e31.A.6014 Příjem, manipulace se surovinou na výrobu aglomerovaných materiálů a její skladování 3 Nutné
e31.A.3041 Příprava surovin pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení 3 Nutné
e31.B.2007 Řízení ovládacích panelů chodu sušáren mokrých třísek a vlákna v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení, včetně třídění a skladování 4 Nutné
e31.B.4001 Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů 3 Nutné
e31.A.3042 Příprava lepicí směsi pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení 4 Nutné
e31.B.1013 Obsluha linek na lisování, formátování, chlazení, broušení a třídění aglomerovaných desek 4 Nutné
e31.D.1018 Orientace v normách a předpisech pro třídění a výrobu aglomerovaných materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 Nutné
e31._.0009 materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Nutné
e31._.0006 technologie výroby kompozitních materiálů 4 Nutné
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 3 Nutné
e32._.0008 technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.