Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7564

Pracovník poštovní přepážky

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Operátor přepážky
Nadřízené povolání: Operátor poštovního provozu
Příbuzné specializace: Poštovní doručovatel, Pracovník vnitřní poštovní služby II, Pracovník poštovní přepravy I
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem vybraných druhů poštovních zásilek k provedení služby v souladu s poštovními podmínkami.
 • Kontrola podávaných zásilek.
 • Inkasování částek dle platného ceníku za uskutečněná podání.
 • Výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí v souladu s poštovními předpisy.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty.

CZ-ISCO

 • 42113 - Přepážkoví pracovníci na poštách
 • 4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 4211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 480 Kč 30 984 Kč 36 671 Kč - - -
Středočeský kraj 24 271 Kč 27 761 Kč 31 859 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 224 Kč 27 467 Kč 31 107 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 156 Kč 27 453 Kč 31 248 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 717 Kč 27 549 Kč 31 847 Kč - - -
Ústecký kraj 24 700 Kč 27 397 Kč 31 322 Kč - - -
Liberecký kraj 24 440 Kč 27 405 Kč 30 977 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 580 Kč 27 686 Kč 32 329 Kč - - -
Pardubický kraj 25 559 Kč 27 800 Kč 31 393 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 805 Kč 27 499 Kč 30 988 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 510 Kč 27 060 Kč 32 137 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 407 Kč 27 887 Kč 31 439 Kč - - -
Zlínský kraj 25 122 Kč 27 267 Kč 31 321 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 486 Kč 27 607 Kč 31 338 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 28 031 Kč 30 238 Kč
42113 Přepážkoví pracovníci na poštách - 28 434 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice poštovní přepážky (37-019-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.A.6001 Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.3002 Obchodování na přepážce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.6032 Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.4010 Provádění sázkové činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h26.C.3003 Prodej doplňkového zboží a cenin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.4000 Manipulace s penězi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1013 Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3000 Příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.