Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2217

Výrobce netkaných textilií

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Textile maker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
 • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.

CZ-ISCO

 • 81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
 • 8159 - Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 773 Kč 26 097 Kč 32 036 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 910 Kč 20 697 Kč 31 836 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 25 981 Kč -
81599 Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 26 280 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8159 Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků jinde neuvedená http://data.europa.eu/esco/isco/C8159

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž invazivními alergeny x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prachem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 3153H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce 3151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce 3155H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně technických textilií (31-064-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.B.1084 Obsluha speciálních všívacích strojů ve výrobě netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1081 Obsluha technologických procesů impregnátoru ve výrobě netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.2061 Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.2062 Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1085 Obsluha latexových linek na rubovou úpravu koberců ve výrobě netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.2063 Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu rouna 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.3924 Posuzování jakosti surovin a produktů netkaných textilií na vstupu a výstupu z textilních strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.4011 Seřizování, ošetřování a údržba textilních strojů a linek ve výrobě netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1082 Obsluha linek na výrobu netkaných textilií, mechanicky pojených vpichováním, prošíváním, chemicky pojených stříkáním nebo pojených termoplastickými pojidly 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1083 Obsluha linek na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0033 technologie výroby netkaných textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 1 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.