Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103072

Kamnář

Kamnář dle vlastních návrhů navrhuje, staví, opravuje, udržuje a čistí individuálně stavěná topidla, na základě technické dokumentace provádí montáž stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel a připojuje lokální topidla na komín.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Kamnář stavitel krbů, Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků, Kamnář montér kamen na biomasu, Kamnář pro renovaci dobových topidel
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení stavební a technické dokumentace.
 • Zhotovení grafického návrhu individuálně stavěného topidla včetně výběru vhodného typu vytápění.
 • Zhotovení technické dokumentace individuálně stavěného topidla dle platných ČSN norem.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na konstrukci budovy, únosnost podlahy, stav komína a přívod vzduchu pro hoření.
 • Posouzení stavební připravenosti prostoru pro stavbu a montáž lokálních topidel a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Stavby, opravy a rekonstrukce kachlových kamen, sporáků a krbů dle technické dokumentace.
 • Montáž stavebnicových topidel.
 • Instalace přenosných topidel.
 • Volba a montáž vhodného tepelně izolačního materiálu s ohledem na požární předpisy.
 • Údržba a čištění topidel.
 • Provedení nových sopouchů a provádění drobných stavebních úprav komínů.
 • Kontrola těsnosti topného systému a připojení topidla na komín.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 71122 - Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva
 • 7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 600 Kč 23 376 Kč 42 632 Kč 26 225 Kč 31 261 Kč 40 083 Kč
Středočeský kraj - - - 26 065 Kč 28 981 Kč 36 815 Kč
Ústecký kraj - - - 21 955 Kč 27 882 Kč 32 348 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 442 Kč 28 165 Kč 32 275 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 627 Kč 28 557 Kč 34 761 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 563 Kč 28 466 Kč 32 647 Kč
Zlínský kraj - - - 22 345 Kč 27 630 Kč 32 017 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 21 984 Kč 28 435 Kč 32 423 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 24 266 Kč 28 671 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7112 Zedníci a dlaždiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kamnář 36-67-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kamnář montér / kamnářka montérka topidel (36-045-H)
 • Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1051 Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů, včetně zkoušek jejich zapojení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2021 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3094 Ruční rozebírání topidel, výměna poškozených částí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3312 Připojování topidel na komín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.5125 Čištění a udržování topidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3930 Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4101 Přestavba, oprava a rekonstrukce kachlových kamen a sporáků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3407 Stavba kachlových kamen a sporáků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2109 Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3405 Stavba krbu dle technické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3410 Instalace přenosného topidla (krbových kamen) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3343 Zhotovování nového sopouchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4102 Přestavba a oprava krbů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4006 Používání, ošetřování a údržba různých druhů ručního nářadí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1089 Dimenzování a navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva - kachlových kamen a sporáků a krbů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1376 Posuzování stavební připravenosti a bezpečnostních rizik pro montáž individuálně stavěných a stavebnicových topidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1224 Zhotovování tepelných izolací topidel a přilehlých stěn 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0018 zámečnické prvky ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0046 technologie obkladačských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22._.0022 konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0011 žáruvzdorné stavební a keramické materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0047 technologie kamnářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0014 bezpečnost práce, požární ochrana a hygiena práce související s kamnářskými pracemi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.