Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103098

Instalatér – topenář

Instalatér - topenář zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu vnitřních a venkovních plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních rozvodů a připojuje spotřebiče a zařizovací předměty zdravotní techniky a zařízení plynovodních a otopných systémů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Montér topení a rozvodů vody a plynu
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení instalační dokumentace, stavebních a technických výkresů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Posouzení stavební připravenosti prostoru pro instalaci rozvodů vody, plynu a topení, spotřebičů, zařizovacích předmětů a technických a sanitárních zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a ústředního vytápění.
 • Montáž a demontáž měřicích, ovládacích, regulačních a bezpečnostních zařízení.
 • Montáž a demontáž, seřízení, údržba a opravy instalovaných zařízení.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Strojní a ruční čištění odpadů a kanalizace.
 • Izolace potrubí a armatur dle platné legislativy.
 • Kontrola těsnosti úniku provozních plynů a kapalin a funkčnosti provedených rozvodů a instalovaných zařízení.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 71264 - Instalatéři ústředního topení
 • 7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 382 Kč 33 690 Kč 47 216 Kč 26 636 Kč 33 032 Kč 45 109 Kč
Jihočeský kraj 21 777 Kč 32 401 Kč 45 540 Kč - - -
Liberecký kraj 26 724 Kč 34 386 Kč 41 181 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 25 289 Kč 30 098 Kč 35 699 Kč
Kraj Vysočina 28 156 Kč 36 078 Kč 45 204 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 26 714 Kč 31 214 Kč 35 674 Kč
Olomoucký kraj - - - 26 283 Kč 31 308 Kč 40 264 Kč
Zlínský kraj 26 606 Kč 34 196 Kč 39 340 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 631 Kč 31 737 Kč 44 811 Kč 25 111 Kč 30 713 Kč 40 639 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 30 578 Kč 30 739 Kč
71264 Instalatéři ústředního topení 24 223 Kč 33 313 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři http://data.europa.eu/esco/isco/C7126

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž invazivními alergeny x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Instalatér 36-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)
 • Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)
 • Topenář/topenářka (36-004-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Zkouška postupu pájení - tvrdé pájení ČSN EN 13134

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2023 Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.2317 Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.3007 Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3021 Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1028 Používání technické dokumentace a norem při práci na instalatérských a topenářských zařízeních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1014 Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g12.D.2573 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1174 Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovných a zakřivených plochách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1072 Kontrola těsnosti a funkčnosti instalovaných rozvodů a technických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1071 Posuzování stavební připravenosti prostoru pro instalaci rozvodů vody, plynu, topení a spotřebičů a zařizovacích předmětů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1017 Montáž, demontáž a opravy rozvodů vody, plynu, kanalizace a vytápění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1018 Montáž měřicích přístrojů a ovládacích a regulačních souprav 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1019 Čištění odpadů a kanalizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0073 technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0040 technologie stavebních prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0008 měřicí a regulační technika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0078 technologie montáže a oprav vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.