Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 147

Studnař

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Studnař betonář, Well digger
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava staveniště a jeho zabezpečení.
 • Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí.
 • Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách.
 • Provádění izolací ve studních.
 • Čištění a dezinfekce studní.
 • Opravy nebo výměny vadného pláště studny.
 • Rekonstrukce a oživování studní.
 • Provádění potřebných střelných prací.

CZ-ISCO

 • 71199 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 766 Kč 33 600 Kč 46 768 Kč 22 825 Kč 27 781 Kč 36 906 Kč
Středočeský kraj 15 548 Kč 28 771 Kč 36 702 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 135 Kč 30 784 Kč 40 437 Kč 16 009 Kč 29 212 Kč 35 726 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 733 Kč 30 225 Kč 41 930 Kč
Karlovarský kraj 17 703 Kč 25 975 Kč 31 910 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 23 351 Kč 27 004 Kč 34 940 Kč
Pardubický kraj - - - 24 417 Kč 28 659 Kč 38 440 Kč
Jihomoravský kraj 16 161 Kč 24 178 Kč 36 708 Kč 22 632 Kč 27 196 Kč 35 980 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 595 Kč 27 761 Kč 34 743 Kč
Zlínský kraj - - - 22 095 Kč 25 862 Kč 32 682 Kč
Moravskoslezský kraj 16 277 Kč 28 478 Kč 38 551 Kč 20 695 Kč 25 510 Kč 34 283 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 28 309 Kč 27 753 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7119 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prachem x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Studnař/studnařka (36-060-H)
 • Studnař/studnařka kopaných studní (36-135-H)
 • Studnař/studnařka vrtaných studní (36-136-H)
 • Studnař/studnařka vrtů pro tepelná čerpadla (36-137-H)
 • Studnař/studnařka vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (36-138-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.3091 Vyhledávání pramenů vody 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11.A.2029 Povrchové úpravy pláště studny prováděním izolací, utěsňováním vodních horizontů, vybetonováváním, rovnání pláště, dozdívání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1039 Roubení, vyzdívání a betonování studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4052 Rekonstrukce a oživování studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.5001 Čištění a dezinfekce studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1025 Obsluha mechanizačních prostředků pro spouštění pláště studny, zařízení na ražení nebo vrtání sond apod., při zakládání, zřizování a rekonstrukci studní všech profilů a hloubek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g12.D.2551 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro zakládání, zřizování a rekonstrukce studní všech druhů, profilů a hloubek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1119 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1046 Zakládání a zřizování studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g12._.0055 technologie hloubení a stavby studní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.