Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103077

Montér tepelných stříkaných izolací

Montér tepelných stříkaných izolací provádí v občanské a průmyslové výstavbě nástřiky tepelných izolací izolačními a protipožárními nástřikovými hmotami.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Izolatér
Nadřízené povolání: Montér tepelných izolací
Příbuzné specializace: Montér tepelných foukaných izolací, Montér zateplovacích systémů,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení stavební, technické a provádění dokumentace pro tepelné stříkané izolace.
 • Stanovení pracovního technologického postupu, prostředků a metod dle projektové a technické dokumentace.
 • Zaměření pracoviště, vytýčení místa montáže tepelné stříkané izolace.
 • Montáž, demontáž kozového lešení a pomocných konstrukcí.
 • Demontáž původní tepelné izolace a její likvidace dle technologického postupu.
 • Příprava podkladů pro nanášení stříkané tepelné izolace (např. instalace PE folie apod.) dle technologického postupu.
 • Příprava izolačního média dle technologického postupu a v odpovídajícím množství.
 • Provedení tepelné stříkané izolace plochých střech, půdních konstrukcí, stropů, povrchů rozvodů vzduchotechniky apod.
 • Zpracování protokolu o provedení nástřiku tepelné stříkané izolace.
 • Nakládání s materiály a odpady.
 • Dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

CZ-ISCO

 • 71240 - Izolatéři
 • 7124 - Izolatéři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7124 Izolatéři http://data.europa.eu/esco/isco/C7124

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 3653H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka tepelných stříkaných izolací (36-130-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1071 Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6041 Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6017 Manipulace a skladování izolačních materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5025 Výpočet spotřeby materiálů a rozsahu izolačních prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1005 Obsluha strojních zařízení pro izolační práce se zaměřením na stroje potřebné pro zpracování různých druhů kovových povrchových úprav 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1042 Stavba kozového lešení, práce na lešení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g12.D.2558 Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1288 Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav stříkaných tepelných izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1289 Orientace v konstrukčním řešení tepelných stříkaných izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1378 Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav při provádění izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1228 Odstranění původního izolačního materiálu a jeho likvidace dle technologického postupu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1229 Opláštění izolovaných prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0010 materiály pro stavební izolace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0039 montáž a demontáž lešení a dalších pomocných konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.