Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103124

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení zajišťuje montáž, opravy a údržbu silnoproudých elektrických zařízení.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: montáž a opravy silnoproudé elektrotechniky a rozvodů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Nadřízené povolání: Elektrotechnik pro silnoproud
Příbuzné specializace: Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě, Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, Elektromechanik v dole,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení a dispečerské řídící techniky.
 • Měření signalizace, elektrických ochran.
 • Práce na zařízení za vypnutého stavu i pod napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve výškách a vnucených polohách.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy včetně měničových stanic, ústředního řízení, dálkového ovládání, měření a signalizace ochran trakčního vedení v nepřetržitém železničním provozu.
 • Montáž, zapojování, revize a opravy venkovních a kabelových elektrických vedení vysokého a velmi vysokého napětí.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod vysokým a velmi vysokým napětím, práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách.

CZ-ISCO

 • 74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
 • 7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři a opraváři elektrických vedení (CZ-ISCO 7413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 764 Kč 39 916 Kč 53 778 Kč - - -
Středočeský kraj 30 652 Kč 47 918 Kč 56 933 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 101 Kč 47 969 Kč 54 425 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 742 Kč 42 969 Kč 55 437 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 769 Kč 33 984 Kč 41 208 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 799 Kč 32 779 Kč 47 832 Kč - - -
Zlínský kraj 30 684 Kč 39 612 Kč 52 025 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 093 Kč 41 754 Kč 57 876 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení 38 432 Kč 32 688 Kč
74131 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 41 537 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7413

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Pracovní doba, směnnost x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Elektromontér/elektromontérka pevných trakčních a silnoproudých zařízení (26-078-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osoba znalá s vyšší kvalifikací – elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle odst. 5 přílohy 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.3023 Stavba, montáž, rekonstrukce a zapojování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4023 Údržba a opravy trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.B.4021 Obsluha elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení železniční dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3763 Kontrola stavu a fungování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2923 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, kontrolu, a opravy trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.