Typ JP ID
Specializace 100922

Pěstitel léčivých rostlin

Pěstitel léčivých rostlin vysévá, předpěstuje, pěstuje a sklízí léčivé rostliny včetně jejich posklizňové úpravy a přípravy pro další zpracování ve farmaceutickém průmyslu.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Pěstitel plodin
Příbuzné specializace: Pěstitel polní zeleniny, Pěstitel základních plodin, Pěstitel chmele,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Předpěstování sadby léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin.
 • Ošetřování a ochrana léčivých rostlin v průběhu vegetace.
 • Sklizeň léčivých rostlin.
 • Vhodné používání a údržba nářadí a mechanizace pro pěstování léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin a provádění správné zemědělské praxe pro uvedené plodiny.

CZ-ISCO

 • 61139 - Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
 • 6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (CZ-ISCO 6113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 140 Kč 25 388 Kč 30 852 Kč
Středočeský kraj - - - 18 459 Kč 27 553 Kč 43 231 Kč
Jihočeský kraj - - - 18 479 Kč 21 962 Kč 27 284 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 027 Kč 24 406 Kč 29 084 Kč
Ústecký kraj - - - 12 175 Kč 19 295 Kč 25 681 Kč
Královéhradecký kraj - - - 18 823 Kč 21 017 Kč 27 868 Kč
Pardubický kraj - - - 12 452 Kč 20 593 Kč 25 110 Kč
Jihomoravský kraj - - - 18 441 Kč 23 069 Kč 29 745 Kč
Olomoucký kraj - - - 18 053 Kč 21 558 Kč 26 132 Kč
Zlínský kraj - - - 17 927 Kč 21 558 Kč 25 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 16 612 Kč 22 128 Kč 27 915 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 17 697 Kč 23 286 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ošetřování rostlin v průběhu vegetace. 5
Sběr rostlin případně jejich částí pro další zpracování. 5
Posklizňová úprava rostlin. 5
Vysévání rostlin. 4
Předpěstování sadby léčivých rostlin. 4
Vysazování rostlin. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pěstitel léčivých a aromatických rostlin (41-087-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0002 květinářství 3 Nutné
j17._.0001 botanika 3 Nutné
c12._.0006 zelinářství 3 Nutné
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.B.5009 Zpracování půdy 3 Nutné
c12.A.7065 Setí a sázení léčivých a aromatických rostlin 3 Nutné
c12.A.7066 Ošetření léčivých rostlin za vegetace 3 Nutné
c12.A.7068 Výživa a ochrana léčivých rostlin 3 Nutné
c12.D.3919 Posouzení vhodnosti mechanického zásahu vzhledem ke stavu porostu a půdy 3 Nutné
c12.A.7067 Sklizeň léčivých rostlin 3 Nutné
c12.A.6015 Skladování a posklizňová úprava léčivých rostlin 3 Nutné
c12.A.4016 Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování léčivých rostlin 3 Nutné
c11.B.5008 Obsluha traktorů a zemědělských strojů a linek 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.