Typ JP ID
Specializace 102046

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Chovatel ryb a vodní drůbeže
Příbuzné specializace: Rybář, Rybníkář, Líhňař, Pstruhař, Chovatel vodní drůbeže,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Chov generačních ryb, jejich reprodukce a odchov potomstva do prodejní velikosti v akváriích, rybnících a speciálních zařízeních.
 • Monitorování stavu chovného prostředí a opatření k jeho optimalizaci.
 • Zooveterinární a asanační opatření.
 • Distribuce a prodej odchovaných ryb.

CZ-ISCO

 • 62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
 • 6221 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Posouzení zdravotního stavu ryb a aplikace léčebné koupele. 5
Třídění, počítání a balení ryb k expedici. 4
Čištění a desinfekce filtrů a akvárií. 3
Lov, třídění, konzervace zooplanktonu. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel/chovatelka okrasných a akvarijních ryb (41-003-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15.A.8011 Chov remontních a plemenných ryb, zajištění výtěru ryb 3 Nutné
c15.A.8012 Odchov raných stádií plůdku a chov ryb do prodejní velikosti 3 Nutné
c15.D.3091 Kontrola kvality chovného prostředí okrasných a akvarijních ryb 3 Nutné
c15.A.4011 Provádění údržby odchovných zařízení a asanačních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb 3 Nutné
c15.A.8041 Zajišťování potravy a krmení ryb 3 Nutné
c15.A.6111 Třídění, počítání, přeprava a distribuce ryb k prodeji 3 Nutné
c16.A.4028 Provádění zooveterinárních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15._.0005 organizace rybářské produkce 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.