Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7570

Administrátor pošt

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Samostatný pracovník poštovního provozu
Příbuzné specializace: Reklamant v poštovním provozu, Dispečer depa, Vedoucí poštovního oddělení, Dispečer sběrných přepravních uzlů, Směnař v poštovním provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vykonávání činností pracovníka přepážky.
 • Řízení a zodpovědnost za činnost určené pošty.
 • Řízení doručovatelů.

CZ-ISCO

 • 33419 - Vedoucí ostatních úředníků
 • 3341 - Vedoucí v oblasti administrativních agend

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí v oblasti administrativních agend (CZ-ISCO 3341)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 992 Kč 49 408 Kč 107 497 Kč 31 721 Kč 58 285 Kč 88 691 Kč
Středočeský kraj 27 369 Kč 44 209 Kč 75 059 Kč 32 344 Kč 49 297 Kč 61 260 Kč
Jihočeský kraj 28 159 Kč 34 890 Kč 60 997 Kč 41 756 Kč 55 408 Kč 76 904 Kč
Plzeňský kraj 29 443 Kč 38 246 Kč 71 223 Kč 28 937 Kč 36 869 Kč 52 990 Kč
Karlovarský kraj 27 248 Kč 37 020 Kč 58 342 Kč 33 798 Kč 44 880 Kč 62 739 Kč
Ústecký kraj 21 474 Kč 38 783 Kč 61 588 Kč 33 768 Kč 51 859 Kč 73 625 Kč
Liberecký kraj 31 154 Kč 39 978 Kč 65 950 Kč 36 357 Kč 54 332 Kč 75 762 Kč
Královéhradecký kraj 31 144 Kč 41 360 Kč 63 623 Kč 28 750 Kč 36 210 Kč 55 178 Kč
Pardubický kraj 26 460 Kč 38 123 Kč 59 469 Kč 30 903 Kč 36 387 Kč 55 923 Kč
Kraj Vysočina 29 189 Kč 38 748 Kč 66 927 Kč 40 258 Kč 56 924 Kč 90 485 Kč
Jihomoravský kraj 28 077 Kč 41 389 Kč 77 138 Kč 35 406 Kč 50 287 Kč 70 692 Kč
Olomoucký kraj 19 944 Kč 36 780 Kč 61 071 Kč 33 610 Kč 43 651 Kč 58 616 Kč
Zlínský kraj 25 614 Kč 38 810 Kč 58 042 Kč 42 521 Kč 55 455 Kč 79 694 Kč
Moravskoslezský kraj 25 179 Kč 36 460 Kč 58 923 Kč 34 033 Kč 48 248 Kč 66 935 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend 41 363 Kč 50 810 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-L/51
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura 3706R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje 3708R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru automatizace a řízení v dopravě a spojích 3711R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Administrátor/administrátorka pošt (37-039-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.3910 Kontrola bezpečnosti práce, ochrany majetku a požární prevence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1008 Orientace v poštovních pravidlech a předpisech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.1010 Orientace v předpisech souvisejících s bankovní a pojišťovací činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.4014 Pokladní činnost na poště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6006 Reklamační činnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6020 Doručování zásilek a finančních hotovostí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.2012 Řešení stížností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6005 Třídění poštovních zásilek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.4013 Vyúčtování s doručovateli 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.3001 Provádění kontrolní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.Z.1017 Organizace a řízení činností zaměstnanců na poště 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.Z.1020 Personální řízení zaměstnanců 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6014 Příjem zásilek na poštu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6015 Výprava zásilek z pošty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, technické normy, ceníky, poštovní tajemství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0022 organizace poštovní přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0031 spojový zeměpis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0012 management pro nižší manažery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.