Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7565

Pracovník vnitřní poštovní služby III

Pracovník vnitřní poštovní služby III vykonává činnosti v zázemí pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Obsluha poštovního provozu
Příbuzné specializace: Operátor poštovních informačních služeb, Pracovník poštovní přepážky univerzální, Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz, Odborný pracovník obsluhy pošty, Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz, Pracovník poštovní přepravy, Pokladník pošty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava zásilek na doručení, zpracování žádosti o dosílku.
 • Práce se zásilkami a poukázkami z ciziny.
 • Vypořádání znehodnocených zásilek v poštovní úložně.
 • Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů.
 • Vyúčtování poštovních zásilek s doručovateli.
 • Zpracování provozních dokladů.
 • Vyřizování reklamací tuzemských i mezinárodních.
 • Kontrola provozních dokladů.

CZ-ISCO

 • 44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby
 • 4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) (CZ-ISCO 4412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 019 Kč 28 889 Kč 36 440 Kč 23 463 Kč 32 468 Kč 43 911 Kč
Středočeský kraj 22 640 Kč 24 758 Kč 31 071 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 034 Kč 23 757 Kč 28 371 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 508 Kč 24 488 Kč 29 874 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 870 Kč 23 671 Kč 26 525 Kč - - -
Ústecký kraj 22 077 Kč 24 376 Kč 28 813 Kč - - -
Liberecký kraj 22 191 Kč 23 890 Kč 27 516 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 699 Kč 24 303 Kč 28 103 Kč - - -
Pardubický kraj 22 375 Kč 24 898 Kč 29 077 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 940 Kč 23 725 Kč 27 557 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 530 Kč 25 831 Kč 31 750 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 270 Kč 25 269 Kč 29 627 Kč - - -
Zlínský kraj 21 913 Kč 23 848 Kč 27 492 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 225 Kč 24 359 Kč 28 875 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 25 192 Kč 29 855 Kč
44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby 25 183 Kč 30 300 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby III (37-049-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.C.2011 Vyřizování stížností a reklamací služeb poštovního operátora 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.3902 Kontrola dokladů u poštovních zásilek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.5802 Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.8032 Zpracování provozních dokladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.8022 Evidence a zpracování zásilek v poštovní úložně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.5812 Vyúčtování dokladů v mezinárodním poštovním styku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.2030 Vyřizování požadavků státní správy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.8040 Spolupráce při vypořádání poštovních zásilek a účast v likvidačních komisích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0022 organizace poštovní přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0031 spojový zeměpis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.