Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100944

Opravář malé zemědělské mechanizace

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: zemědělská mechanizace
Další odborné podsměry: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Opravář zemědělských strojů
Příbuzné specializace: Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin, Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Údržba malé zemědělské mechanizace.
 • Diagnostika malé zemědělské mechanizace.
 • Opravy a seřizování malé zemědělské mechanizace.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T.
 • Ruční obrábění technických materiálů.
 • Ruční zpracování technických materiálů.

CZ-ISCO

 • 72334 - Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
72334 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení 30 853 Kč 28 345 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7233

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zraková zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář/opravářka malé zemědělské mechanizace (41-029-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4137 Provádění údržbářských a opravárenských prací na malé zemědělské mechanizaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.5006 Obsluha malé zemědělské mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1113 Čtení a používání technických podkladů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4135 Používání základních renovačních metod při obnově součástí malé zemědělské mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3042 Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2070 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3041 Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6060 Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4136 Demontáž, montáž a seřizování malé zemědělské mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.3175 Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0052 konstrukce, využití, údržba, diagnostika a opravy zemědělské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.